news

Winter has come

Nippoli is back from (very short) winter break and already planning the next sauna evenings! The dates of this spring are:

Saturday 3/2/2018 in Ossinsauna

Friday 13/4/2018 in Ossinsauna

See our Facebook page for more info in the coming weeks!

Also, the board of Nippoli for 2018 is represented as follows:

Chairman – Tuomas Mäkinen
Treasurer – Pauli Tuovinen

Vice-Chairman/Publicist – Aleksi Kontiainen
Host/Hostess – Antti Ranni/Gaja Kochaniewicz
Secretary – Aleksi Maunu

Performance auditor – Katri Leino

Fall is Here!

Greetings everyone!

Nippoli is back from the summer break (hopefully you also had amazing time) and continues it’s activities as per usual.

We have two sauna evenings coming up during the Fall:

Friday 29th of September in Gorsu starting at 18:00 o’clock.

Check more out in our Facebook event “here“!

Saturday 9th of December in Gorsu.

More info on that coming later!

Come enjoy the vivid atmosphere with us and broaden your views on the cultures!

cropped-screenshot-2016-05-24-20-34-55.png

Tervehdys kaikille!

Nippoli on palannut kesälomaltaan (toivottavasti myös teillä oli upea sellainen) ja jatkaa jälleen toimintaansa tuttuun tapaan.

Meillä on kaksi saunailtaa suunnitteilla syksyä varten:

Perjantai 29. syyskuuta Gorsussa kello 18:00 alkaen.

Katso lisätiedot Facebook-tapahtumastamme “täällä“!

Lauantai 9. joulukuuta Gorsussa.

Lisätietoja myöhemmällä ajankohdalla!

Tule nauttimaan kanssamme raikkaasta ja elävästä ilmapiiristä, ja laajentamaan näkökenttääsi kulttuurien maailmasta!

New Year, New Crew and Some Events!

Hi There!

Christmas and New Year have been spent with families and friends and now it is time to get back to action!

We were extremely worried about the lack of new active members in our board but fortunately we now have a set of two fresh and talented minds filling our ranks.

The board of Nippoli for 2017 is represented as follows:

Chairman – Henry Leskinen
Treasurer – Katri Leino
Hostess – Gaja Kochaniewicz
Secretary – Esa Koskinen

Performance auditors – Taneli Juntunen & Juha Keponen

We give heartful thanks to these awesome women and men!

For more information see the record attached: Election Meeting 2016

Then for the events!

This spring we have three (3) Sauna Evenings planned. Those dates will be:

Friday 3/2/2017 in Gorsu,
Link to Facebook Event

Friday 17/3/2017 in Gorsu and

Saturday 6/5/2017 in Gorsu.

Our next official meeting will be held on Wednesday 1.2.2017 at Maarintalo 18:00 o’clock onwards.
Our discussion topics will include planning actions to bring Japanese teaching back to Aalto and also checking out plans for the next Sauna Evening.

You are all welcome to join us! (And I mean every single one of you!)
See the invitation and more detail here: Invitation 1/2017

cropped-screenshot-2016-05-24-20-34-55.png

Tervehdys!

Joulu ja uusivuosi on nyt vietetty perheiden ja ystävien parissa ja on aika palata toimintaan!

Olimme huolissamme uusien aktiivien puutteesta, erityisesti hallitustehtäviä koskien, mutta onneksemme olemme saaneet kaksi uutta luovaa ja lahjakasta mieltä täydentämään rivejämme.

Esitelkäämme Nippolin vuoden 2017 hallitus:

Puheenjohtaja – Henry Leskinen
Rahastonhoitaja – Katri Leino
Emäntä – Gaja Kochaniewicz
Sihteeri – Esa Koskinen

Toiminnantarkastajat – Taneli Juntunen & Juha Keponen

Sydämmelliset kiitokset näille upeille naisille ja miehille!

Lisätietoa löydät ohessa olevasta liitteestä: Vaalikokous 2016

Tapahtumia kohti!

Tänä keväänä meillä on kolme (3) Saunailtaa suunnitteilla. Niiden päivämäärät tulevat olemaan:

Perjantai 3/2/2017 Gorsussa,
Linkki Facebook Tapahtumaan

Perjantai 17/3/2017 Gorsussa ja

Lauantai 6/5/2017 Gorsussa.

Seuraava virallinen kokouksemme tulee olemaan keskiviikkona 1.2.2017 Maarintalolla kello 18:00 eteenpäin.
Keskustelunaiheisiimme kuuluvat mm. suunnitelmamme tuoda japaninkielen opetus takaisin Aaltoon, sekä tulevan Saunaillan suunnittelu.

Olette kaikki tervetulleita paikalle! (Ja tarkoitan todellakin jokaista teitä!)
Kokouskutsu sekä lisätietoja ohessa olevassa liitteessä: Kokouskutsu 1/2017