Fall is Here!

Greetings everyone!

Nippoli is back from the summer break (hopefully you also had amazing time) and continues it’s activities as per usual.

We have two sauna evenings coming up during the Fall:

Friday 29th of September in Gorsu starting at 18:00 o’clock.

Check more out in our Facebook event “here“!

Saturday 9th of December in Gorsu.

More info on that coming later!

Come enjoy the vivid atmosphere with us and broaden your views on the cultures!

cropped-screenshot-2016-05-24-20-34-55.png

Tervehdys kaikille!

Nippoli on palannut kesälomaltaan (toivottavasti myös teillä oli upea sellainen) ja jatkaa jälleen toimintaansa tuttuun tapaan.

Meillä on kaksi saunailtaa suunnitteilla syksyä varten:

Perjantai 29. syyskuuta Gorsussa kello 18:00 alkaen.

Katso lisätiedot Facebook-tapahtumastamme “täällä“!

Lauantai 9. joulukuuta Gorsussa.

Lisätietoja myöhemmällä ajankohdalla!

Tule nauttimaan kanssamme raikkaasta ja elävästä ilmapiiristä, ja laajentamaan näkökenttääsi kulttuurien maailmasta!

New Year, New Crew and Some Events!

Hi There!

Christmas and New Year have been spent with families and friends and now it is time to get back to action!

We were extremely worried about the lack of new active members in our board but fortunately we now have a set of two fresh and talented minds filling our ranks.

The board of Nippoli for 2017 is represented as follows:

Chairman – Henry Leskinen
Treasurer – Katri Leino
Hostess – Gaja Kochaniewicz
Secretary – Esa Koskinen

Performance auditors – Taneli Juntunen & Juha Keponen

We give heartful thanks to these awesome women and men!

For more information see the record attached: Election Meeting 2016

Then for the events!

This spring we have three (3) Sauna Evenings planned. Those dates will be:

Friday 3/2/2017 in Gorsu,
Link to Facebook Event

Friday 17/3/2017 in Gorsu and

Saturday 6/5/2017 in Gorsu.

Our next official meeting will be held on Wednesday 1.2.2017 at Maarintalo 18:00 o’clock onwards.
Our discussion topics will include planning actions to bring Japanese teaching back to Aalto and also checking out plans for the next Sauna Evening.

You are all welcome to join us! (And I mean every single one of you!)
See the invitation and more detail here: Invitation 1/2017

cropped-screenshot-2016-05-24-20-34-55.png

Tervehdys!

Joulu ja uusivuosi on nyt vietetty perheiden ja ystävien parissa ja on aika palata toimintaan!

Olimme huolissamme uusien aktiivien puutteesta, erityisesti hallitustehtäviä koskien, mutta onneksemme olemme saaneet kaksi uutta luovaa ja lahjakasta mieltä täydentämään rivejämme.

Esitelkäämme Nippolin vuoden 2017 hallitus:

Puheenjohtaja – Henry Leskinen
Rahastonhoitaja – Katri Leino
Emäntä – Gaja Kochaniewicz
Sihteeri – Esa Koskinen

Toiminnantarkastajat – Taneli Juntunen & Juha Keponen

Sydämmelliset kiitokset näille upeille naisille ja miehille!

Lisätietoa löydät ohessa olevasta liitteestä: Vaalikokous 2016

Tapahtumia kohti!

Tänä keväänä meillä on kolme (3) Saunailtaa suunnitteilla. Niiden päivämäärät tulevat olemaan:

Perjantai 3/2/2017 Gorsussa,
Linkki Facebook Tapahtumaan

Perjantai 17/3/2017 Gorsussa ja

Lauantai 6/5/2017 Gorsussa.

Seuraava virallinen kokouksemme tulee olemaan keskiviikkona 1.2.2017 Maarintalolla kello 18:00 eteenpäin.
Keskustelunaiheisiimme kuuluvat mm. suunnitelmamme tuoda japaninkielen opetus takaisin Aaltoon, sekä tulevan Saunaillan suunnittelu.

Olette kaikki tervetulleita paikalle! (Ja tarkoitan todellakin jokaista teitä!)
Kokouskutsu sekä lisätietoja ohessa olevassa liitteessä: Kokouskutsu 1/2017

Events for the Fall

Hello everyone!

The fall has come to us with bright colors and it is a great time to welcome all the new exchange students, especially from Japan, to our beautiful country. For that reason we are going to have the traditional first Sauna Evening of the fall in Rantasauna. To specify, the time and place will be Friday 21st of October at Rantasauna from 18:00 o’clock onwards.

The planning meeting for the Sauna Evening will be held at Maarintalo (Sähkömiehentie 3) Monday 10.10. at 18:00 o’clock. The agenda is attached below:

Kokouskutsu 6/2016

The other event of which date is yet to be decided is Moon Viewing Evening of which planning meeting will be held at Maarintalo (Sähkömiehentie 3) Friday 7.10. at 18:30 o’clock. This is the first time we’re going to have this kind of event so all the ideas are greeted with warmth!

Hoping to see a bunch of bright minds coming together for these meetings and hopefully You, the visitors, are going to the events with open minds – ready to dwell into the pool of cultures!

Also, the chairman sends his greetings from Tokyo to all of You and hopes that Your studies and lives bring forth many experiences and friends to share them with. The Sauna Evenings are a great way to get started! That’s how I ended up in Japan.

Best, Pauli Tuovinen (Chairman 2016)


nippoli-small


Moikat kaikille!

Syksy on saapunut meille värien loistossaan ja onkin upea hetki toivottaa tervetulleiksi kaikki vaihto-opiskelijamme, erityisesti Japanista, kauniiseen maahamme. Tätä tarkoitusta varten järjestämme perinteisen syksyn ensimmäisen Saunaillan Rantasaunalla. Aika ja paikka tulevat siis olemaan: Perjantai 21. lokakuuta Rantasaunalla klo 18:00 alkaen.

Suunnittelukokous saunailtaa varten järjestetään Maarintalolla (Sähkömiehentie 3) maanantaina 10.10. klo 18:00 alkaen. Esityslista on liitetty alle:

Kokouskutsu 6/2016

Toinen tapahtuma, jonka päivämäärää emme ole vielä päättäneet, on Kuunkatselmusilta, jonka suunnittelukokous järjestetään Maarintalolla perjantaina 7.10. klo 18:30 alkaen. Järjestämme ensimmäistä kertaa tämänlaista tapahtumaa, joten otamme lämmöllä vastaan kaikki ajatukset!

Toivon teidän luovien mielten kerääntyvän yhteen näissä kokouksissa ja toivottavasti myös Te, jotka olette tulossa tapahtumiimme, olette valmiina saapumaan avoimin mielin ja sukeltamaan kulttuurien maailmaan!

Lisäksi, puheenjohtaja lähettää terveisensä Tokiosta Teille ja toivoo, että opintonne ja elämänne tuo vastaan runsaasti erilaisia kokemuksia ja ystäviä, joiden kanssa jakaa niitä. Saunaillat ovat hyvä paikka aloittaa! Niiden vuoksi itsekin päädyin Japaniin.

Terveisin, Pauli Tuovinen (Puheenjohtaja 2016)