Uncategorized

New Homepages!

The cold of winter

Is a fragment of the past

The warmth of summer

Seizes you with gentle breeze

Very much in the similar way as the seasons change, the way things work or appear changes. In a similar manner, Nippoli has renewed it’s homepages with much more modern design that hopefully is easier to approach for You!

The functionalities of the new homepages differ slightly from old one:

  • The sauna parties and other major events are announced as posts that will be updated to match the latest reliable information.
  • We have no more registration possibility for our mailing lists in the homepages. Instead, we recommend signing up to one in our events or by contacting our board using “Contact”-option in the left side panel. Mailing-lists have been and will be our most important communication channel!
  • Instead of being able to choose between Finnish and Japanese version of the page, we post at least in Finnish and English and if we have chance for it, we try to post in Japanese as well, to promote the important multilingualism of Nippoli.

Our homepages are still in development to become even more suited to Your needs and thus we appreciate all feedback to make it even better. いらっしゃいませ!


Samalla tavoin kuin vuodenajat vaihtuvat, asioiden toimimis- ja ilmenemistavat muuttuvat. Samalla tavoin myös Nippolin kotisivut ovat muttuneet entistä modernimpaan suuntaan, joka on Teille toivon mukaan entistä helpompi lähestyä!

Uusien kotisivujen toiminnallisuudet eroavat jokseenkin vanhoista:

  • Tiedotus saunailloista ja muista tärkeistä tapahtumista toteutetaan tämänkaltaisina kirjoituksina, joita päivitetään vastaamaan uusinta ja luotettavinta tietoa.
  • Meillä ei ole enää toimintoa sähköpostilistoille liittymistä varten sivuillamme. Sen sijaan suosittelemme lämpimästi rekisteröitymään saunailloissamme tai pyytämällä lisäystä hallitukseltamme käyttäen “Contact”-valikon kaavaketta. Sähköpostilistat ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan tärkein tiedotuskanavamme!
  • Tällä hetkellä käytössämme ei ole suomen ja japaninkielistä versiota sivuista erikseen, joten teemme kirjoituksemme aina vähintäänkin suomeksi ja englanniksi, ja mahdollisuuksien mukaan japaniksi, tuodaksemme esille Nippolille tärkeää monikielisyyttä!

Kehitämme jatkuvasti kotisivujamme, jotta ne vastaisivat entistä paremmin teidän tarpeitanne. Näin ollen arvostamme suuresti kehitysehdotuksia ja palautetta sivujen parantamiseksi. いらっしゃいませ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s