Uncategorized

End of Japanese teaching in Aalto?

Friends,

As you all might be well aware, Aalto University has decided to cease the teaching of Japanese language as our lecturer Junichiro Okura retires. Last courses will be held this fall. What this means for us?

First of all, I want to tell You that us and many from the language center have been in close contacts regarding this nonsensical issue. We tried our best to appeal to Eero Eloranta the wise principal of Aalto, to the committee of language center and to the AAK, which were in responsible for seeing this go through. We got an article to the Helsingin Sanomat (Article 1article 2), we got a word to give out by a member of Finnish parliament and we had altogether solid reasoning for dropping out the proposal. Unfortunately that wasn’t enough.

“…it could be possible to bring the subject back for the semester 2017-2018”

However, some of the reasoning that was used to validate the cease of teaching of Japanese was questioned at the meeting of AAK, which is currently causing ruckus inside the language center. Junichiro Okura and some members of the language center have predicted that it could be possible to bring the subject back for the semester 2017-2018. And I really hope that and try my best to see this towards that end.

Current options for taking lectures in Japanese are applying to study in Helsinki University or in Metropolia of Helsinki. Both offer only basic courses and the number of people they take in is limited.

Nippoli still provides support to those who wish to improve in the language. And we continue our activities as normal. Our passion for Japanese language and culture wouldn’t end just because the teaching ends. Still, this is very unfortunate since the years we will study in Aalto are limited.

Keep the minds open as we try our best to bring You forth towards the possibilities. We hope You ask here, in IRC (!nippoli) or in Facebook if you have any questions!

Best, Pauli Tuovinen (Chairman 2016)


nippoli-small


Ystävät,

Niin kuin monet teistä varmaan tietävätkin, Aalto-yliopisto on päättänyt lopettaa japanin kielen opetuksen nykyisen lehtorin Junichiro Okuran jäädessä eläkkeelle. Viimeiset kurssit tullaan järjestämään tänä syksynä. Mitä tämä kaikki tulee tarkoittamaan meille?

Aivan aluksi haluan kuitenkin tuoda esille, että me ja kielikeskus olemme ylläpitäneet tiivistä keskustelua tähän järjettömään päätökseen liittyen. Teimme parhaamme vedotaksemme Eero Elorantaan (Aallon vararehtoriin), kielikeskuksen hallitukseen ja AAK:hon, jotka kaikki olivat osaltaan viemässä asiaa eteenpäin. Saimme artikkelin Helsingin Sanomiin (Artikkeli 1artikkeli 2), saimme kansanedustajan esittämään sanansa Aallolle ja meillä oli kaiken kaikkiaan vankka perusta esityksen hylkäämiseksi. Valitettavasti tämä ei ollut tarpeeksi.

“…voisi olla mahdollista tuoda oppiaine takaisin lukuvuodeksi 2017-2018.”

Kuitenkin, osa perusteluista, joita käytettiin esityksen läpiviemiseksi joutui kyseenalaiseksi AAK:n kokouksessa ja tällä hetkellä asiasta on seurannut suurta sekaannusta kielikeskuksen sisällä. Junichiro Okura sekä eräät kielikeskuksen jäsenet ovat arvailleet, että voisi olla mahdollista tuoda oppiaine takaisin lukuvuodeksi 2017-2018. Toivon suuresti näin käyvän ja teen parhaani, jotta asiat etenisivät siihen suuntaan.

Nykyinen vaihtoehto japanin kurssien opiskelemista varten on hakea opiskeluoikeutta Helsingin Yliopistossa tai Helsingin Metropoliassa. Molemmat näistä tarjoavat kuitenkin vain alkeiskursseja ja otettavien opikselijoiden määrä on rajoitettu.

Nippoli jatkaa edelleen tuen antamista niille, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan. Jatkamme myös toimintaamme normaaliin tapaan. Intohimomme Japanin kieltä ja kulttuuria kohtaan ei mitenkään voisi loppua siihen, että kielen opetus loppuisi. Kaikesta huolimatta, tämä on silti harmillista sillä opintovuotemme Aallossa ovat rajalliset.

Pitäkää mielenne avoimena, teemme parhaamme viedäksemme teitä eteenpäin mahdollisuuksia kohti. Toivon, että kysytte täällä, IRCissä (!nippoli) tai Facebookissa, jos teillä on mitään kysyttävää!

Terveisin, Pauli Tuovinen (Puheenjohtaja 2016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s