Uncategorized

Exchange series: Economics, Keio University

During this series we share Nippoli members exchange experiences and tips. This Aalto University Business student has requested to remain anonymous. This one is written in Finnish.

The first post of the series from a different member can be found here (in English): https://nippoli.fi/2023/02/20/exchange-series-cems-keio-university/


Fall semester 2022: BSc in Business Administration (ISM) at Aalto University, exchange to Economics department.

Alkusanat

Vaihto pandemian aikana oli haasteellista etenkin maahan, jolla oli maailmanlaajuisesti tiukimpien maahantulorajoitusten kannattaja. Vuoden 2019 lopussa Kiinasta alkanut vitsaus ei aluksi näyttänyt olevan niin vakava kuin parin kuukauden jälkeen selvisi. Uskoin aluksi täysin 2020 syksylle suunnittelemani vaihdon toteutuvan – olihan siihen reilusti yli puoli vuotta. Uskoni muuttui epätoivoksi, kun kaikki maat menivät lukkoon ja tietyt näistä muita huomattavasti kauemmaksi aikaa. Yksi näistä maista oli Japani, joka ei myöntänyt viisumeita vaihto-opiskelijoille 2,5 vuoteen. Maa myös esti pandemian huippuaikoina vakituisilla viisumeilla Japanissa vuosikausia asuneita ulkomaalaisia palaamasta takaisin, jos nämä lähtisivät maasta; oli heidän syynsä kuinka painava hyvänsä. Samaan aikaan maan kansalaiset pystyivät lentämään aivan kuten ennenkin negatiivisen testin saatuaan.

Terveydelleni raskaaksi käynyt hakeprosessini vaihtopaikka peruuntui ensimmäisen kerran syksyllä 2020, jonka jälkeen hain vaihtoon uudestaan vuoden 2021 syksylle. Myös tällä kertaa viisumin saaminen oli mahdotonta, mutta vaihtotoimisto auttoi siirtämään paikkani keväälle 2022. Myös kevät olisi kokenut saman kohtalon, jos en olisi tässä kohti pystynyt opiskelijaviisumin sijasta hakemaan viisumia perhesuhteisiin vedoten. Jatkuva tiedottomuudessa eläminen lykkäsi valmistumistani vuodella, enkä olisi jatkanut odottamista ilman tyhmän vankkumatonta päättäväisyyttä.

Ensimmäiset normaalilla opiskelijaviisumilla maahan päässeet opiskelijat tulivat loppukeväästä, ja ensimmäiset Aallon opiskelijat vasta syksyn 2022 lukukauden alussa. Olen tavannut lukemattomia kohdemaansa vaihtaneita, sekä monen peruuntumisen jälkeen kokonaan luovuttaneita opiskelijoita. Kaikki viisumirajoitteet koskivat lisäksi muun muassa yritysten ulkomaalaisia työntekijöitä ja tutkijoita lähes kaksi vuotta. Japani on lopullisesti menettänyt suuren määrän aineetonta pääomaa käännyttämällä testeihin valmiit ja rokotukset ottaneet ulkomaalaiset rajallaan.

Vaikka pidän Japanista, olen opiskellut kieltä vuosikaudet itsenäisesti ja ollut aktiivinen Japanin kulttuuriin keskittyvässä opiskelijayhdistyksessä, oli uskoni maahan äärimmäisellä koetuksella seuratessani rajoihin liittyviä poliittisia päätöksiä vuosikaupalla. Pandemian aikana tehdyt ulkopoliittiset päätökset vahingoittivat syvästi Japanin haluttavuutta ulkomaisten osaajien sekä yritysten keskuudessa. Tulevaisuudessa maa, jonka reaktio ulkomaalaisia kohtaan on vaikeina aikoina näin rankan irrationaalinen, on hyvä pitää listan pohjimmaisena kun miettii yhteistyökumppaneitaan kansainvälisessä ympäristössä. Tämä on mielestäni hyvä muistaa, jos satut lukemaan tätä pohtien vaihtokohdevalintaasi.


Taustatietoa yliopistoista

Jos päätät alkusanoista huolimatta kumminkin hakea Japaniin, esittelen ensiksi vaihtoyliopistoni, kurssit ja hiukan yliopistoelämää. Näiden jälkeen annan hiukan käytännön vinkkejä perusasioihin. Minä olen taloustieteestä kiinnostunut Informaatio ja palvelujohtamisen (ISM) pääaineen opiskelija. Omasin keskitason japanin kielen taidot vaihtoon lähtiessäni, joka helpotti huomattavasti esimerkiksi paikallisiin tutustumista. Kielitaidon omaaminen on tarpeellista täyden kokemuksen saamiseksi, mutta myös täysin ulkomaalaisten kuplassa eläminen on mahdollista vaikkei suositeltavaa. Tein kurssini englanniksi kielikursseja lukuun ottamatta.

Japanissa on Suomeen verrattuna hyvin erilainen koulutuskulttuuri: yliopistot, kuten myös alemmat koulutusasteet, jakaantuvat julkiseen ja yksityisiin kouluihin. Paikallisille kaikissa yliopistoissa on lukuvuosimaksu, mutta julkisella puolella sitä varten saa helpohkosti opiskelukustannukset kattavia apurahoja. Yksityiset koulut ovat hyvävaraisempien perheiden suosiossa, koska vaikka niiden suurempia kustannuksia ei monesti saa katettua apurahoilla, on niihin helpompi päästä sisään. Arvostetuimpiin julkisen puolen yliopistoihin on äärimmäisen vaikea päästä opiskelemaan. Suurena erona Suomen opiskelukulttuuriin on se, että ainoastaan todella kaukaa tulevat opiskelijat asuvat itsenäisesti. Kaikki muut asuvat vanhempiensa luona, myös yhdessä asuvat opiskelijaparit ovat äärimmäisen harvinaisia.

Lukuvuosimaksut eivät kosketa normaalisti yliopistojen välisiä sopimuksia hyödyntävää Aallon vaihto-opiskelijaa, sain jopa yhden japanin kielikurssin kirjan ilmaiseksi.

Kauppakorkeakoululla ei ole tekniikan puoleen verrattuna montaa vaihtokohdetta Japanissa. Pääkaupunkialueella parhaat vaihtoehdot ovat Hitotsubashi, Keio tai katolilainen Sophia. Näistä Hitotsubashi on julkinen, sekä sijainniltaan enemmän sivussa kuin kaksi yksityistä yliopistoa. Hitotsubashin ja Sophian suurena etuna voi todeta mahdollisuuden huomattavan suureen JASSO-apurahaan. Toisena huomioitavana seikkana kannattaa huomioida, että kirjoitushetkellä Hitotsubashiin voi hakea vain kandiopiskelijana. Suosittelen varmistamaan JASSO-apurahan hakumahdollisuuden, varmistuksen jälkeen hakemaan arvostettuun Hitotsubashiin ja nauttimaan mahdollisesti matkustelusta rahojen turvin. Aiemmin apuraha on ollut erittäin helppo saada ja sitä on haettu vaihtoyliopiston kautta.

Olin itse vaihdossa Keio-yliopistossa sen sijainnin ja maineen puolesta. Halusin nähdä kuinka paljon yksityinen yliopisto eroaa suomalaisesta julkisesta yliopistosta niin opiskelijoidensa kuin myös luennoitsijoidensa puolesta. Itse koulu pääkampuksineen eivät tuntuneet mitenkään erikoiselta, ehkä jopa yllättävän huonokuntoisilta näin vauraalle koululle. Paikalliset opiskelijat ovat normaalin oloisia, mutta monesta huomaa heidän olevan varakkaammasta perheestä vaikka osa-aikaisesti työskentely on yleistä. Kuitenkin he ovat maanläheisiä, vaikka koululla on paikallisten keskuudessa arvostuksen lisäksi hitusen negatiivinen maine isoja viikkorahoja nostelevan porvarilasten yliopistona. Etenkin normaalien harrastusten opiskelijayhdistysten jäsenet ovat ihan kuin kuka tahansa muukin, mutta vesihiihtoklubista ja muista vastaavista kallista harrastusta vaalivista yhdistyksistä löytyy myös stereotypiaa mukailevia henkilöitä.

Kokemukseni Keiossa oli kokonaisuutena hyvä poikkeusaikanakin puolien kurssien ollessa etänä. Tiivistetysti yliopistossa positiivista oli:

– Paljon erilaisia opiskelijayhdistyksiä
– Motivoituneet luennoitsijat, joita helppo lähestyä
– Laaja kurssivalikoima taloustieteestä ja kursseista liittyen Aasian historiaan, politiikkaan sekä kulttuuriin
– Laaja kurssivalikoima japanin kielikursseista
– Mita-kampus sijaitsee keskustassa ja sieltä on helppo lähteä luentojen jälkeen seikkailemaan
– Kurssien toteutustyylejä on laajasti perinteisistä luennoista todella ryhmäpainotteisiin kursseihin
– Jos kielitaito riittää, on mahdollista suorittaa kurssit myös japaniksi

Negatiivisia taasen:
– Aallon vaihto-opiskelijoista vastaava Keion taloustieteen opiskelijapalvelu (ei kansainvälinen opiskelijapalvelu) on ala-arvoisen huono
– Keion opiskelijapalvelu ei välttämättä vastaa tärkeisiinkään sähköposteihin
– Keion opiskelijapalvelu ei tue opiskelijaa millään tavalla apua pyydettäessäkään
– Keion opiskelijapalvelu oli epäkohtelias soitettaessa, kun he eivät vastaa sähköposteihin
– Hyvät kurssit löytää vain testaamalla
– Keiossa et voi ollenkaan hakea JASSO-apurahaa taloustieteen vaihto-opiskelijana (vuosina 2020 – 2022)
– Japanin kielikurssien laatu vaihteli paljon ja ne olivat todella työläitä saatuihin opintopisteisiin verrattuna
– Joillakin luennoitsijoilla vahva poliittinen agenda, joka hyvä tiedostaa luentoja kuunnellessa

Keion opiskelijapalvelun kanssa toimiminen aiheutti ylimääräistä stressiä; lopulta päädyin lähettämään surkuhupaisasti sähköpostini suoraan Aallon vaihto-opiskelijapalveluihin, jotka sitten edelleenlähettivät saman viestin Keiolle. Vastaus sähköposteihin tuli tällä tavoin päivässä.

Keio-yliopiston todella huonosta opiskelijatoimistosta huolimatta innostavat professorit jättivät yliopistosta posiitivisen kuvan. Monella kurssilla professorin kanssa pääsi keskustelemaan halutessaan ja nämä olivat aidon kiinnostuneita opiskelijoiden näkemyksistä. Menin jopa yhden pitkä uraa tehneen taloustieteen professorin kanssa lounaalle keskustelemaan kaukaisen tulevaisuuden graduni aiheideoista. Maisteriopinnoissa opiskelu olisi ymmärtääkseni ollut enemmän labratyylistä, joka on hyvän professorin sattuessa kohdalle varmasti hieno kokemus suomalaiseen yksin pärjäämiseen verrattuna.


Vaihtokokemus koronapandemian aikana

Opiskelijakerhot ja kieli
Kielitaidon tärkeyttä ei voi olla painottamatta liikaa, koska elämyksellisiä vaihtokohteita löytyy esimerkiksi Euroopasta paljon helpommin ja parempien apurahojen turvin. Kirjoitushetkellä Aallon neljä 3op japanin kurssia hyvin suoritettuina antavat sinulle alkeet, mutta enemmän kieltä oppii parhaiten oman harrastuneisuuden kautta. Tähän löytyy loistavaa tukea Aallon opiskelijayhdistyksestä nimeltä Nippoli ry, joka järjestää opintopiirejä ja tapahtumia keskittyen täysin Japanin kieleen sekä kulttuuriin. Lisää Nippolista myöhemmin.

Kuten mainitsin aiemmin, voi vaihtoon lähteä myös täysin englantia puhuen, mutta suositukseni olettavat sinun osaavan jonkun verran japania selvittääksesi itse asioita ja kommunikoidaksesi paikallisten kanssa. Hyvänä vertauskuvana paikallisten englannin kielen taitoihin löytyy suomesta: moni ruotsia koulussa oppinut suomalainen ei pysty kylmiltään puhumaan kieltä vaikka yksinkertaiset lauseet ymmärtäisikin. Kyse on joskus myös puhtaasta itseluottamuksen puutteesta. Lisäksi kulttuuri on sidonnaista kieleen ja jokaisen sanavalinnat sekä käyttäytymistyyli muuttuvat huomaamattaan kieltä vaihdettaessa.

Yksi vaihdon tavoitteistani oli tehdä paikallisia kavereita rikkinäisellä japanillani. Paras tapa tähän on ehdottomasti liittyä johonkin opiskelijayhdistykseen sinua itseäsi kiinnostavasta aihepiiristä. Yhdistykset ovat lähes kuin Aallon vastaavat, mutta jakautuvat kahteen selvään leiriin: 1) klubiin 部活 (ぶかつ) ja 2) piiriin サークル. Ensimmäinen ovat yliopistolta huomattavaa tukea saavia, asialleen omistautuneita yhdistyksiä eli enimmäkseen koulua edustavia urheilujoukkoeita. Toiset ovat rentoja samaa harrastuksen jakavien opiskelijoiden yhdistyksiä vaihdellen urheilusta lautapeleihin ja mangan piirtelyyn.

Luonnollisesti klubeihin on vaikeaa päästä sisään, eikä viikon monista harjoituksista voi luistaa. Myös kauppakorkeakoulun puolen vuoden vaihto on useasti liian lyhyt aika näille yhdistyksille. Piirit ovat paljon vapaampia ja monesti toivottavat huonostikin japania kommunikoivat vaihto-opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi.

Japanilaiset opiskelijat ovat nuoria, koska nämä menevät suoraan lukiosta yliopistoon ja harvoin suorittavat maisterintutkintoa. Vanhempana opiskelijana ikäeron huomasi, mutta se ei henkilökohtaisesti haitannut. Vanhempia kavereita etsivän on suositeltavaa keksiä itselleen sopiva tapa koulun ulkopuolelta vaikka se voikin olla verrattain vaikeampaa.

Liityin kokeilumielessä neljään piiriin, joista lopulta yhdessä olin aidosti aktiivinen jäsen. Nämä olivat Pokemon-piiri, matkustuspiiri, boulderointipiiri ja lautapelipiiri. Boulderointipiirin tapaamisissa kävin vähintään kerran viikossa ja lautapelipiirin klubihuoneella silloin tällöin. Japanilaiset opiskelijat ovat vastaanottavaisia etenkin piirien rekryaikoina (kevätlukukauden alussa ja vähän vähemmän syyslukukauden alussa) ja voit mennä pienellä kynnyksellä testaamaan eri piirien toimintaa. Lista kaikista klubiesta ja piireistä löytyi koulun nettisivuilta, sekä enemmän tietoa yksittäisistä piireistä joko Twitteristä tai Instagramista. Monen yhdistyksen klubihuone tai harjoitustilat ovat Hiyoshi-kampuksella, eivät siis kauppakorkeakoulun vahto-oppilaiden luentoja vetävällä Mita-kampuksella.

Kursseista

Luennoitsijoissa tuntui olevan enemmän variaatiota Aaltoon verrattuna. Monen taustat joko tutkijana tai muuten uraa tehneenä taloustieteilijänä olivat kiinnostavia, sekä opetustyylit kuin myös luentojen laatu vaihtelivat. Henkilökohtaisesti en perusta ryhmätöistä tai esityksistä, mutta nämä olivat monessa kurssin toteutuksessa isossa osassa. Pystyin kumminkin rajaamaan kurssivalintani sen mukaan, että voin suorittaa ne itsenäisesti.

Suoritetut kurssit olivat englanniksi, mutta korkealla kielitaidolla myös paikallisille tarkoitettuja kursseja voi suorittaa. Kaikki normaalit kurssit olivat vain 2op (4 Aallon käyttämää ECTS noppaa), minkä vuoksi niitä joutui ottamaan paljon yhdelle puolen vuoden jaksolle. Kaikille mielenkiintoisille kursseille rekisteröidyttiin, jonka jälkeen ensimmäisen viikon jälkeen aukesi mahdollisuus muuttaa kurssivalintoja. Kursseja pystyi lisäämään tai poistamaan vapaasti. Kyseinen käytäntö tuntuu olevan yleinen myös muissa yliopistoissa.

Vähintään yhtä työläät japanin kielikurssit olivat vain 1op (2 ECTS) ja niitä pystyi ottamaan rajoitetun määrän. Kielikurssit järjestää erillinen kielikeskus omine rekisteröitymiskäytäntöineen. Kielikeskus haluaa sinun tekevän tasotestin ennen rekisteröitymistä, koska vaikeustasoja on nollasta täysin sujuvasti puhuvalle asti. Tasotesti itsessään ei ollut laadukkaan oloinen, kannattaakin myös itse vähän arvioida mikä olisi sopiva taso ja mikä osa-alue vaatii eniten kehittämistä.

Valitsemani kurssit
Jaan kurssit suoritettuihin ja niihin, joita kävin vain testaamassa. Nämä kurssit ovat kevätlukukauden kursseja, mutta luultavasti luennoitsijalla on joku muu kurssi syyslukukaudella. Normaalit kurssit ovat erotettu kielikursseista järjestyksen ollessa parhaasta huonoimpaan. Kaikki suorittamat normaalit kurssit olivat mieluisia, kielikursseissa olisi jäänyt toivomisen varaa.

Japanese Foreign Policy
Luennoitsija: Nobori, Amiko
Työmäärä: 4/5
Viikottaisia lukemisia, joista keskusteltiin ryhmissä luento-osuuden jälkeen. Keskustelut olivat etäyhteydellä pääosin huonoja, mutta luennot, lukemiset ja luennoitsija olivat kiitettäviä. Luennoitsijalla on kriittinen suhtautuminen Japanin ulkopoliittisiin päätöksiin, joka näkyy jaetuissa artikkeleissa sekä teemoissa. Myös erittäin häiritseviä aiheita historiasta käsitellään.

Macroeconomic Aspects of Public Finance
Luennoitsija: Kitamura, Yukinobu
Työmäärä: 2/5
Luennoilla istuvien määrä oli alle viiden ja luennoitsija oli itse puhuessaan kuiva. Hän kumminkin osasi olla inspiroiva, kannustava ja mielenkiintoinen keskustelija. Lopulta kurssilla istuvat suurimmaksi osaksi vain juttelivat hänen kanssaan taloustieteestä, koska hänen vahvuutensa oli luennon pitämisen sijasta keskusteluissa. En voi suositella kurssin ottamista, jos vain istut kuuntelemassa.

Economic History of Asia
Luennoitsija: Ota, Atsushi
Työmäärä: 3/5
Hyviä luentoja Kaakkois-Aasian historiasta. Erittäin suositeltava henkilölle, joka ei tunne juurikaan näitä maita. Luennoitsija on hajamielinen vaikkakin tietää asiansa.

Japanese Economy
Luennoitsija: Ueda, Eimon
Työmäärä: 1/5
Yleiskatsaus Japanin lähihistorian ja tämän hetken julkiseen talouteen. Ei paljoa uutta paljon Japanin talouteen perehtyneelle, mutta ajankohtaiset aiheet kiinnostavia. Luennoitsija on tehnyt pitkän uran valtionvarainministeriössä (Ministry of Finance) ja hänellä on vahva agenda esittää valtion päätökset parempina kuin ne välttämättä ovat.


Japanin kielikurssit etätoteutuksina:
Japanese for Communication: Business
Luennoitsija: Otsuka, Yumiko
Työmäärä: 5/5
Älä ota, jos et ole jo todella sulava kielen kanssa. Erittäin hyödyllinen kurssi, mutta työmäärä oli liikaa minulle ja sain kurssista lopulta hylätyn. Toteutus on hiottu, luennoitsija on tiukan myötätuntoinen ja kurssin aikana oppii paljon. Paras kurssi mitä voit Keiossa ottaa, jos vain rahkeet riittää.

Japanese Culture: Honorifics
Luennoitsija: Asayama, Yuki
Työmäärä: 4/5
Menee hyvin bisnesjapanin kurssin kanssa, koska aihealueet sivuavat vähän toisiaan. Luennoitsija on vähän liian kiltti, mutta hän kumminkin haluaa kaikkien oppivan mahdollisimman paljon. Tehtävät eivät olleet parhaasta päästä.

Integral Japanese 5 – 1 ja 5 – 2
Luennoitsija: Murakami, Ayano
Työmäärä: 4/5
Nuori luennoitsija, joka on opetustyyliltään vanhempia opettajia paljon aataminaikaisempi. Luennolla luetaan vuorotellen kirjan kappaleen lauseita ja kaiken pointti on vain oppia asioita ulkoa. Potentiaalia kasvaa hyväksi opettajaksi, mutta vältä tämän henkilön kursseja vielä monta vuotta.


Keskeyttämäni kurssit:
Econometrics (Miyauchi), Economic History of Japan (Nakabayashi), Japan’s Trade Law and Policy (Iino). Kaikki näistä olivat toteutukseltaan tai luennoitsijaltaan huonon oloisia.


Käytännön vinkkejä

Nippoli ry
Jos olet aktiivisesti Japanin kieleen ja kulttuuriin pureutuva henkilö, olet varmasti jo aiemmin kuullut Nippolista. Nippoli on kiitettävän historian omaava, AYY:n alainen opiskelijayhdistys. Päätoiminta koostuu tapahtumista Japanilaisten vaihto-oppilaiden kanssa sekä opintopiireistä, joissa voi hioa puhe- & kirjoitustaitojaan.

Olen ollut erittäin aktiivinen jäsen yhteensä neljä vuotta. Keräsin vuonna 2022 Japaniin lähtevät Aaltolaiset toisiaan ongelmissa auttavaksi vaihtotukiryhmäksi. Jäsenet tapasivat toisiaan aktiivisesti myös vaihdon aikana. Uusi vaihtotukiryhmä tullaan toivottavasti järjestämään vuosittain riippuen henkilöresursseista – asiaa kannattaa tiedustella Nippolin Telegram-ryhmässä. Telegram-ryhmän kutsulinkin saat liittymällä jäseneksi!

Vaikka vaihdolle omistautunutta kanavaa ei olisikaan jostain syystä järjestetty, saat nopeasti apua vaihtoon ja Japaniin liittyvissä kysymyksissä Nippolin jäseniltä Telegramissa.

Raha-asiat
Muut vaihtoraportit ovat selittäneet kiitettävästi hintatasosta, joten en perehdy asiaan sen syvemmin. Lyhyesti: ulkona syöminen, hiilihydraattipitoinen ja rasvainen ruoka on halpaa. Kaikki tuore syötävä ja julkisilla liikkuminen on kallista.

Rahan käsittelyyn on pari lähestymistapaa. On 1) pankkitilitön ja 2) pankkitilillinen tapa, joista jälkimmäinen on pakollinen jos saat JASSO:a tai muuta rahaa Japanilaisilta organisaatioilta.

1) Selvitä pankkisi valuutanvaihtokulut ulkomailla ja nosta rahaa pankkiautomaatista Japanissa. Pankkien yhteyksissä olevat automaatit ovat halvempia nostokulujen puolesta, mutta auki vain päiväsaikaan. Pikkukaupoissa voi käyttää automaatteja ympäri vuorokauden.

2) Tietääkseni paras on ensiksi tehdä pankkitili ja sitten siirtää iso summa kerralla jollain netin siirtopalvelulla. JP (Japan Post) antaa tehdä tilin heti, kun taas muut pankit haluaa että olet oleskellut jo jonkun aikaa puolen vuoden ollessa yleinen aikaraja. Tili tullaan mitä luultavimmin sulkemaan kun poistut maasta.

Päivittäisiin maksutapahtumiin helpointa on ladata Suica/Pasmo -kortti ja käyttää sitä, niin välttyy kolikoiden vuoksi turhautumiselta. Kyseiset kortit on maksuväline julkisessa liikenteessä, mutta niillä voi maksaa ravintoloita ja pieniä puoteja lukuun ottamatta kaikkialla muuallakin. Käteistä on kumminkin hyvä olla aina jonkun verran mukana.

Eksoottisempi vaihtoehto on maksuaplikaatio PayPay. Kännykkällä käytettävään applikaatioon ladataan rahaa ja sillä voi maksaa keräten bonuspisteitä lähes kaikkialla. Ymmärtääkseni PayPaylla voi maksaa myös yksityishenkilölle, jos sille sattuu tulemaan tarvetta.

Matkustaminen
Matkustamisesta voisin todeta, että yöbussi on halpa tapa päästä paikasta toiseen, jos vain kunto kestää. Mukavin tapa on käyttää Shinkansen-pikajunaa, mutta sen hinnat ovat moninkertaiset busseihin verrattuna.

Tee heti lentokentällä itsellesi Suica/Pasmo -kortti ja lataa siihen rahaa. Näin vältyt turhalta lipun ostelulta, kun matkustat kaupungin sisällä paikasta toiseen. Kuten aiemmin mainittu, kortti on myös kätevä maksuväline lähes jokaisessa kaupassa.

Kolmas vinkki on ottaa selvää JR-railpassista. Normaali, vain turisteille tarkoitettu, JR-railpass antaa oikeuden matkustaa valtion rautateiden linjoilla rajattomasti tietyn ajan puitteissa. Tämä sisällyttää myös päivällä kulkevat Shinkansenit. Koska vaihto-opiskelijaa ei luokitella turistiksi, on silloin tällöin tarjolla tietyn alueen JR-railpasseja rajoitetun ajan. Kannattaa ottaa selvää onko vaihtosi aikana tarjolla hyvää tarjousta ja voit säästää ison kasan matkasi junamenoista.

Luonnonmullistukset ja turvallisuus
Japanissa on paljon maanjäristyksiä ja lisäksi kesällä rankka sadekausi. Etenkin eteläisessä Japanissa pahoja tulvia ja tulivuorenpurkauksia on viime vuosina ollut paljon. Tokion alueelle odotetaan lähivuosikymmeninä tulevan todella iso maanjäristys. Suomeen verrattuna Japani tuntuu vaaralliselta luonnonmullistusten vuoksi vaikka Tokio suurkaupunkina on muilla tavoin turvallinen.

Sairauden sattuessa terveydenhuolto toimii nopeasti ja taloudellisesti mahdollisella tavalla. Jokaisen vaihto-opiskelijan täytyy liittyä suuren osan terveyskuluista kattavaan kansalliseen terveysvakuutukseen. Terveydenhoidon kulut ovat Suomea kalliimmat, mutta väitän niiden myös toimivan paremmin kuin Suomen julkisen terveydenhuollon.

Loppusanat

Vaikka alkusanoissa varoitan Japanin hallituksen vihamielisestä suhtautumisesta ulkomaalaisiin, oli kokemus minulle odottamisen arvoinen. Samalla selvisi myös, etten luultavasti aio työskennellä Japanissa vaikka nautinkin maassa asumisesta kovasti. Opin lisää kieltä, vietin uusien kavereiden kanssa aikaa, kävin paljon bolderoimassa piirini jäsenten kanssa ja ymmärrän japanilaisten ajattelutapaa entistä paremmin. Maa on kaunis vierailevalle, mutta tietenkin omaa myös rumat kasvot kuten jokainen muukin valtio.

Luettuasi vaihtoraportin haluat ehkä vielä tutkia muita vaihtomaita, mutta jos näin ei ole, liity Nippoliin ja nauti täysin siemauksin vaihdostasi uniikissa ympäristössä! Et tule katumaan päätöstäsi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s