Uncategorized

Exchange series: Economics, Keio University

During this series we share Nippoli members exchange experiences and tips. This Aalto University Business student has requested to remain anonymous. This one is written in Finnish.

The first post of the series from a different member can be found here (in English): https://nippoli.fi/2023/02/20/exchange-series-cems-keio-university/


Fall semester 2022: BSc in Business Administration (ISM) at Aalto University, exchange to Economics department.

Alkusanat

Vaihto pandemian aikana oli haasteellista etenkin maahan, jolla oli maailmanlaajuisesti tiukimpien maahantulorajoitusten kannattaja. Vuoden 2019 lopussa Kiinasta alkanut vitsaus ei aluksi näyttänyt olevan niin vakava kuin parin kuukauden jälkeen selvisi. Uskoin aluksi täysin 2020 syksylle suunnittelemani vaihdon toteutuvan – olihan siihen reilusti yli puoli vuotta. Uskoni muuttui epätoivoksi, kun kaikki maat menivät lukkoon ja tietyt näistä muita huomattavasti kauemmaksi aikaa. Yksi näistä maista oli Japani, joka ei myöntänyt viisumeita vaihto-opiskelijoille 2,5 vuoteen. Maa myös esti pandemian huippuaikoina vakituisilla viisumeilla Japanissa vuosikausia asuneita ulkomaalaisia palaamasta takaisin, jos nämä lähtisivät maasta; oli heidän syynsä kuinka painava hyvänsä. Samaan aikaan maan kansalaiset pystyivät lentämään aivan kuten ennenkin negatiivisen testin saatuaan.

Terveydelleni raskaaksi käynyt hakeprosessini vaihtopaikka peruuntui ensimmäisen kerran syksyllä 2020, jonka jälkeen hain vaihtoon uudestaan vuoden 2021 syksylle. Myös tällä kertaa viisumin saaminen oli mahdotonta, mutta vaihtotoimisto auttoi siirtämään paikkani keväälle 2022. Myös kevät olisi kokenut saman kohtalon, jos en olisi tässä kohti pystynyt opiskelijaviisumin sijasta hakemaan viisumia perhesuhteisiin vedoten. Jatkuva tiedottomuudessa eläminen lykkäsi valmistumistani vuodella, enkä olisi jatkanut odottamista ilman tyhmän vankkumatonta päättäväisyyttä.

Ensimmäiset normaalilla opiskelijaviisumilla maahan päässeet opiskelijat tulivat loppukeväästä, ja ensimmäiset Aallon opiskelijat vasta syksyn 2022 lukukauden alussa. Olen tavannut lukemattomia kohdemaansa vaihtaneita, sekä monen peruuntumisen jälkeen kokonaan luovuttaneita opiskelijoita. Kaikki viisumirajoitteet koskivat lisäksi muun muassa yritysten ulkomaalaisia työntekijöitä ja tutkijoita lähes kaksi vuotta. Japani on lopullisesti menettänyt suuren määrän aineetonta pääomaa käännyttämällä testeihin valmiit ja rokotukset ottaneet ulkomaalaiset rajallaan.

Vaikka pidän Japanista, olen opiskellut kieltä vuosikaudet itsenäisesti ja ollut aktiivinen Japanin kulttuuriin keskittyvässä opiskelijayhdistyksessä, oli uskoni maahan äärimmäisellä koetuksella seuratessani rajoihin liittyviä poliittisia päätöksiä vuosikaupalla. Pandemian aikana tehdyt ulkopoliittiset päätökset vahingoittivat syvästi Japanin haluttavuutta ulkomaisten osaajien sekä yritysten keskuudessa. Tulevaisuudessa maa, jonka reaktio ulkomaalaisia kohtaan on vaikeina aikoina näin rankan irrationaalinen, on hyvä pitää listan pohjimmaisena kun miettii yhteistyökumppaneitaan kansainvälisessä ympäristössä. Tämä on mielestäni hyvä muistaa, jos satut lukemaan tätä pohtien vaihtokohdevalintaasi.


Taustatietoa yliopistoista

Jos päätät alkusanoista huolimatta kumminkin hakea Japaniin, esittelen ensiksi vaihtoyliopistoni, kurssit ja hiukan yliopistoelämää. Näiden jälkeen annan hiukan käytännön vinkkejä perusasioihin. Minä olen taloustieteestä kiinnostunut Informaatio ja palvelujohtamisen (ISM) pääaineen opiskelija. Omasin keskitason japanin kielen taidot vaihtoon lähtiessäni, joka helpotti huomattavasti esimerkiksi paikallisiin tutustumista. Kielitaidon omaaminen on tarpeellista täyden kokemuksen saamiseksi, mutta myös täysin ulkomaalaisten kuplassa eläminen on mahdollista vaikkei suositeltavaa. Tein kurssini englanniksi kielikursseja lukuun ottamatta.

Japanissa on Suomeen verrattuna hyvin erilainen koulutuskulttuuri: yliopistot, kuten myös alemmat koulutusasteet, jakaantuvat julkiseen ja yksityisiin kouluihin. Paikallisille kaikissa yliopistoissa on lukuvuosimaksu, mutta julkisella puolella sitä varten saa helpohkosti opiskelukustannukset kattavia apurahoja. Yksityiset koulut ovat hyvävaraisempien perheiden suosiossa, koska vaikka niiden suurempia kustannuksia ei monesti saa katettua apurahoilla, on niihin helpompi päästä sisään. Arvostetuimpiin julkisen puolen yliopistoihin on äärimmäisen vaikea päästä opiskelemaan. Suurena erona Suomen opiskelukulttuuriin on se, että ainoastaan todella kaukaa tulevat opiskelijat asuvat itsenäisesti. Kaikki muut asuvat vanhempiensa luona, myös yhdessä asuvat opiskelijaparit ovat äärimmäisen harvinaisia.

Lukuvuosimaksut eivät kosketa normaalisti yliopistojen välisiä sopimuksia hyödyntävää Aallon vaihto-opiskelijaa, sain jopa yhden japanin kielikurssin kirjan ilmaiseksi.

Kauppakorkeakoululla ei ole tekniikan puoleen verrattuna montaa vaihtokohdetta Japanissa. Pääkaupunkialueella parhaat vaihtoehdot ovat Hitotsubashi, Keio tai katolilainen Sophia. Näistä Hitotsubashi on julkinen, sekä sijainniltaan enemmän sivussa kuin kaksi yksityistä yliopistoa. Hitotsubashin ja Sophian suurena etuna voi todeta mahdollisuuden huomattavan suureen JASSO-apurahaan. Toisena huomioitavana seikkana kannattaa huomioida, että kirjoitushetkellä Hitotsubashiin voi hakea vain kandiopiskelijana. Suosittelen varmistamaan JASSO-apurahan hakumahdollisuuden, varmistuksen jälkeen hakemaan arvostettuun Hitotsubashiin ja nauttimaan mahdollisesti matkustelusta rahojen turvin. Aiemmin apuraha on ollut erittäin helppo saada ja sitä on haettu vaihtoyliopiston kautta.

Olin itse vaihdossa Keio-yliopistossa sen sijainnin ja maineen puolesta. Halusin nähdä kuinka paljon yksityinen yliopisto eroaa suomalaisesta julkisesta yliopistosta niin opiskelijoidensa kuin myös luennoitsijoidensa puolesta. Itse koulu pääkampuksineen eivät tuntuneet mitenkään erikoiselta, ehkä jopa yllättävän huonokuntoisilta näin vauraalle koululle. Paikalliset opiskelijat ovat normaalin oloisia, mutta monesta huomaa heidän olevan varakkaammasta perheestä vaikka osa-aikaisesti työskentely on yleistä. Kuitenkin he ovat maanläheisiä, vaikka koululla on paikallisten keskuudessa arvostuksen lisäksi hitusen negatiivinen maine isoja viikkorahoja nostelevan porvarilasten yliopistona. Etenkin normaalien harrastusten opiskelijayhdistysten jäsenet ovat ihan kuin kuka tahansa muukin, mutta vesihiihtoklubista ja muista vastaavista kallista harrastusta vaalivista yhdistyksistä löytyy myös stereotypiaa mukailevia henkilöitä.

Kokemukseni Keiossa oli kokonaisuutena hyvä poikkeusaikanakin puolien kurssien ollessa etänä. Tiivistetysti yliopistossa positiivista oli:

– Paljon erilaisia opiskelijayhdistyksiä
– Motivoituneet luennoitsijat, joita helppo lähestyä
– Laaja kurssivalikoima taloustieteestä ja kursseista liittyen Aasian historiaan, politiikkaan sekä kulttuuriin
– Laaja kurssivalikoima japanin kielikursseista
– Mita-kampus sijaitsee keskustassa ja sieltä on helppo lähteä luentojen jälkeen seikkailemaan
– Kurssien toteutustyylejä on laajasti perinteisistä luennoista todella ryhmäpainotteisiin kursseihin
– Jos kielitaito riittää, on mahdollista suorittaa kurssit myös japaniksi

Negatiivisia taasen:
– Aallon vaihto-opiskelijoista vastaava Keion taloustieteen opiskelijapalvelu (ei kansainvälinen opiskelijapalvelu) on ala-arvoisen huono
– Keion opiskelijapalvelu ei välttämättä vastaa tärkeisiinkään sähköposteihin
– Keion opiskelijapalvelu ei tue opiskelijaa millään tavalla apua pyydettäessäkään
– Keion opiskelijapalvelu oli epäkohtelias soitettaessa, kun he eivät vastaa sähköposteihin
– Hyvät kurssit löytää vain testaamalla
– Keiossa et voi ollenkaan hakea JASSO-apurahaa taloustieteen vaihto-opiskelijana (vuosina 2020 – 2022)
– Japanin kielikurssien laatu vaihteli paljon ja ne olivat todella työläitä saatuihin opintopisteisiin verrattuna
– Joillakin luennoitsijoilla vahva poliittinen agenda, joka hyvä tiedostaa luentoja kuunnellessa

Keion opiskelijapalvelun kanssa toimiminen aiheutti ylimääräistä stressiä; lopulta päädyin lähettämään surkuhupaisasti sähköpostini suoraan Aallon vaihto-opiskelijapalveluihin, jotka sitten edelleenlähettivät saman viestin Keiolle. Vastaus sähköposteihin tuli tällä tavoin päivässä.

Keio-yliopiston todella huonosta opiskelijatoimistosta huolimatta innostavat professorit jättivät yliopistosta posiitivisen kuvan. Monella kurssilla professorin kanssa pääsi keskustelemaan halutessaan ja nämä olivat aidon kiinnostuneita opiskelijoiden näkemyksistä. Menin jopa yhden pitkä uraa tehneen taloustieteen professorin kanssa lounaalle keskustelemaan kaukaisen tulevaisuuden graduni aiheideoista. Maisteriopinnoissa opiskelu olisi ymmärtääkseni ollut enemmän labratyylistä, joka on hyvän professorin sattuessa kohdalle varmasti hieno kokemus suomalaiseen yksin pärjäämiseen verrattuna.


Vaihtokokemus koronapandemian aikana

Opiskelijakerhot ja kieli
Kielitaidon tärkeyttä ei voi olla painottamatta liikaa, koska elämyksellisiä vaihtokohteita löytyy esimerkiksi Euroopasta paljon helpommin ja parempien apurahojen turvin. Kirjoitushetkellä Aallon neljä 3op japanin kurssia hyvin suoritettuina antavat sinulle alkeet, mutta enemmän kieltä oppii parhaiten oman harrastuneisuuden kautta. Tähän löytyy loistavaa tukea Aallon opiskelijayhdistyksestä nimeltä Nippoli ry, joka järjestää opintopiirejä ja tapahtumia keskittyen täysin Japanin kieleen sekä kulttuuriin. Lisää Nippolista myöhemmin.

Kuten mainitsin aiemmin, voi vaihtoon lähteä myös täysin englantia puhuen, mutta suositukseni olettavat sinun osaavan jonkun verran japania selvittääksesi itse asioita ja kommunikoidaksesi paikallisten kanssa. Hyvänä vertauskuvana paikallisten englannin kielen taitoihin löytyy suomesta: moni ruotsia koulussa oppinut suomalainen ei pysty kylmiltään puhumaan kieltä vaikka yksinkertaiset lauseet ymmärtäisikin. Kyse on joskus myös puhtaasta itseluottamuksen puutteesta. Lisäksi kulttuuri on sidonnaista kieleen ja jokaisen sanavalinnat sekä käyttäytymistyyli muuttuvat huomaamattaan kieltä vaihdettaessa.

Yksi vaihdon tavoitteistani oli tehdä paikallisia kavereita rikkinäisellä japanillani. Paras tapa tähän on ehdottomasti liittyä johonkin opiskelijayhdistykseen sinua itseäsi kiinnostavasta aihepiiristä. Yhdistykset ovat lähes kuin Aallon vastaavat, mutta jakautuvat kahteen selvään leiriin: 1) klubiin 部活 (ぶかつ) ja 2) piiriin サークル. Ensimmäinen ovat yliopistolta huomattavaa tukea saavia, asialleen omistautuneita yhdistyksiä eli enimmäkseen koulua edustavia urheilujoukkoeita. Toiset ovat rentoja samaa harrastuksen jakavien opiskelijoiden yhdistyksiä vaihdellen urheilusta lautapeleihin ja mangan piirtelyyn.

Luonnollisesti klubeihin on vaikeaa päästä sisään, eikä viikon monista harjoituksista voi luistaa. Myös kauppakorkeakoulun puolen vuoden vaihto on useasti liian lyhyt aika näille yhdistyksille. Piirit ovat paljon vapaampia ja monesti toivottavat huonostikin japania kommunikoivat vaihto-opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi.

Japanilaiset opiskelijat ovat nuoria, koska nämä menevät suoraan lukiosta yliopistoon ja harvoin suorittavat maisterintutkintoa. Vanhempana opiskelijana ikäeron huomasi, mutta se ei henkilökohtaisesti haitannut. Vanhempia kavereita etsivän on suositeltavaa keksiä itselleen sopiva tapa koulun ulkopuolelta vaikka se voikin olla verrattain vaikeampaa.

Liityin kokeilumielessä neljään piiriin, joista lopulta yhdessä olin aidosti aktiivinen jäsen. Nämä olivat Pokemon-piiri, matkustuspiiri, boulderointipiiri ja lautapelipiiri. Boulderointipiirin tapaamisissa kävin vähintään kerran viikossa ja lautapelipiirin klubihuoneella silloin tällöin. Japanilaiset opiskelijat ovat vastaanottavaisia etenkin piirien rekryaikoina (kevätlukukauden alussa ja vähän vähemmän syyslukukauden alussa) ja voit mennä pienellä kynnyksellä testaamaan eri piirien toimintaa. Lista kaikista klubiesta ja piireistä löytyi koulun nettisivuilta, sekä enemmän tietoa yksittäisistä piireistä joko Twitteristä tai Instagramista. Monen yhdistyksen klubihuone tai harjoitustilat ovat Hiyoshi-kampuksella, eivät siis kauppakorkeakoulun vahto-oppilaiden luentoja vetävällä Mita-kampuksella.

Kursseista

Luennoitsijoissa tuntui olevan enemmän variaatiota Aaltoon verrattuna. Monen taustat joko tutkijana tai muuten uraa tehneenä taloustieteilijänä olivat kiinnostavia, sekä opetustyylit kuin myös luentojen laatu vaihtelivat. Henkilökohtaisesti en perusta ryhmätöistä tai esityksistä, mutta nämä olivat monessa kurssin toteutuksessa isossa osassa. Pystyin kumminkin rajaamaan kurssivalintani sen mukaan, että voin suorittaa ne itsenäisesti.

Suoritetut kurssit olivat englanniksi, mutta korkealla kielitaidolla myös paikallisille tarkoitettuja kursseja voi suorittaa. Kaikki normaalit kurssit olivat vain 2op (4 Aallon käyttämää ECTS noppaa), minkä vuoksi niitä joutui ottamaan paljon yhdelle puolen vuoden jaksolle. Kaikille mielenkiintoisille kursseille rekisteröidyttiin, jonka jälkeen ensimmäisen viikon jälkeen aukesi mahdollisuus muuttaa kurssivalintoja. Kursseja pystyi lisäämään tai poistamaan vapaasti. Kyseinen käytäntö tuntuu olevan yleinen myös muissa yliopistoissa.

Vähintään yhtä työläät japanin kielikurssit olivat vain 1op (2 ECTS) ja niitä pystyi ottamaan rajoitetun määrän. Kielikurssit järjestää erillinen kielikeskus omine rekisteröitymiskäytäntöineen. Kielikeskus haluaa sinun tekevän tasotestin ennen rekisteröitymistä, koska vaikeustasoja on nollasta täysin sujuvasti puhuvalle asti. Tasotesti itsessään ei ollut laadukkaan oloinen, kannattaakin myös itse vähän arvioida mikä olisi sopiva taso ja mikä osa-alue vaatii eniten kehittämistä.

Valitsemani kurssit
Jaan kurssit suoritettuihin ja niihin, joita kävin vain testaamassa. Nämä kurssit ovat kevätlukukauden kursseja, mutta luultavasti luennoitsijalla on joku muu kurssi syyslukukaudella. Normaalit kurssit ovat erotettu kielikursseista järjestyksen ollessa parhaasta huonoimpaan. Kaikki suorittamat normaalit kurssit olivat mieluisia, kielikursseissa olisi jäänyt toivomisen varaa.

Japanese Foreign Policy
Luennoitsija: Nobori, Amiko
Työmäärä: 4/5
Viikottaisia lukemisia, joista keskusteltiin ryhmissä luento-osuuden jälkeen. Keskustelut olivat etäyhteydellä pääosin huonoja, mutta luennot, lukemiset ja luennoitsija olivat kiitettäviä. Luennoitsijalla on kriittinen suhtautuminen Japanin ulkopoliittisiin päätöksiin, joka näkyy jaetuissa artikkeleissa sekä teemoissa. Myös erittäin häiritseviä aiheita historiasta käsitellään.

Macroeconomic Aspects of Public Finance
Luennoitsija: Kitamura, Yukinobu
Työmäärä: 2/5
Luennoilla istuvien määrä oli alle viiden ja luennoitsija oli itse puhuessaan kuiva. Hän kumminkin osasi olla inspiroiva, kannustava ja mielenkiintoinen keskustelija. Lopulta kurssilla istuvat suurimmaksi osaksi vain juttelivat hänen kanssaan taloustieteestä, koska hänen vahvuutensa oli luennon pitämisen sijasta keskusteluissa. En voi suositella kurssin ottamista, jos vain istut kuuntelemassa.

Economic History of Asia
Luennoitsija: Ota, Atsushi
Työmäärä: 3/5
Hyviä luentoja Kaakkois-Aasian historiasta. Erittäin suositeltava henkilölle, joka ei tunne juurikaan näitä maita. Luennoitsija on hajamielinen vaikkakin tietää asiansa.

Japanese Economy
Luennoitsija: Ueda, Eimon
Työmäärä: 1/5
Yleiskatsaus Japanin lähihistorian ja tämän hetken julkiseen talouteen. Ei paljoa uutta paljon Japanin talouteen perehtyneelle, mutta ajankohtaiset aiheet kiinnostavia. Luennoitsija on tehnyt pitkän uran valtionvarainministeriössä (Ministry of Finance) ja hänellä on vahva agenda esittää valtion päätökset parempina kuin ne välttämättä ovat.


Japanin kielikurssit etätoteutuksina:
Japanese for Communication: Business
Luennoitsija: Otsuka, Yumiko
Työmäärä: 5/5
Älä ota, jos et ole jo todella sulava kielen kanssa. Erittäin hyödyllinen kurssi, mutta työmäärä oli liikaa minulle ja sain kurssista lopulta hylätyn. Toteutus on hiottu, luennoitsija on tiukan myötätuntoinen ja kurssin aikana oppii paljon. Paras kurssi mitä voit Keiossa ottaa, jos vain rahkeet riittää.

Japanese Culture: Honorifics
Luennoitsija: Asayama, Yuki
Työmäärä: 4/5
Menee hyvin bisnesjapanin kurssin kanssa, koska aihealueet sivuavat vähän toisiaan. Luennoitsija on vähän liian kiltti, mutta hän kumminkin haluaa kaikkien oppivan mahdollisimman paljon. Tehtävät eivät olleet parhaasta päästä.

Integral Japanese 5 – 1 ja 5 – 2
Luennoitsija: Murakami, Ayano
Työmäärä: 4/5
Nuori luennoitsija, joka on opetustyyliltään vanhempia opettajia paljon aataminaikaisempi. Luennolla luetaan vuorotellen kirjan kappaleen lauseita ja kaiken pointti on vain oppia asioita ulkoa. Potentiaalia kasvaa hyväksi opettajaksi, mutta vältä tämän henkilön kursseja vielä monta vuotta.


Keskeyttämäni kurssit:
Econometrics (Miyauchi), Economic History of Japan (Nakabayashi), Japan’s Trade Law and Policy (Iino). Kaikki näistä olivat toteutukseltaan tai luennoitsijaltaan huonon oloisia.


Käytännön vinkkejä

Nippoli ry
Jos olet aktiivisesti Japanin kieleen ja kulttuuriin pureutuva henkilö, olet varmasti jo aiemmin kuullut Nippolista. Nippoli on kiitettävän historian omaava, AYY:n alainen opiskelijayhdistys. Päätoiminta koostuu tapahtumista Japanilaisten vaihto-oppilaiden kanssa sekä opintopiireistä, joissa voi hioa puhe- & kirjoitustaitojaan.

Olen ollut erittäin aktiivinen jäsen yhteensä neljä vuotta. Keräsin vuonna 2022 Japaniin lähtevät Aaltolaiset toisiaan ongelmissa auttavaksi vaihtotukiryhmäksi. Jäsenet tapasivat toisiaan aktiivisesti myös vaihdon aikana. Uusi vaihtotukiryhmä tullaan toivottavasti järjestämään vuosittain riippuen henkilöresursseista – asiaa kannattaa tiedustella Nippolin Telegram-ryhmässä. Telegram-ryhmän kutsulinkin saat liittymällä jäseneksi!

Vaikka vaihdolle omistautunutta kanavaa ei olisikaan jostain syystä järjestetty, saat nopeasti apua vaihtoon ja Japaniin liittyvissä kysymyksissä Nippolin jäseniltä Telegramissa.

Raha-asiat
Muut vaihtoraportit ovat selittäneet kiitettävästi hintatasosta, joten en perehdy asiaan sen syvemmin. Lyhyesti: ulkona syöminen, hiilihydraattipitoinen ja rasvainen ruoka on halpaa. Kaikki tuore syötävä ja julkisilla liikkuminen on kallista.

Rahan käsittelyyn on pari lähestymistapaa. On 1) pankkitilitön ja 2) pankkitilillinen tapa, joista jälkimmäinen on pakollinen jos saat JASSO:a tai muuta rahaa Japanilaisilta organisaatioilta.

1) Selvitä pankkisi valuutanvaihtokulut ulkomailla ja nosta rahaa pankkiautomaatista Japanissa. Pankkien yhteyksissä olevat automaatit ovat halvempia nostokulujen puolesta, mutta auki vain päiväsaikaan. Pikkukaupoissa voi käyttää automaatteja ympäri vuorokauden.

2) Tietääkseni paras on ensiksi tehdä pankkitili ja sitten siirtää iso summa kerralla jollain netin siirtopalvelulla. JP (Japan Post) antaa tehdä tilin heti, kun taas muut pankit haluaa että olet oleskellut jo jonkun aikaa puolen vuoden ollessa yleinen aikaraja. Tili tullaan mitä luultavimmin sulkemaan kun poistut maasta.

Päivittäisiin maksutapahtumiin helpointa on ladata Suica/Pasmo -kortti ja käyttää sitä, niin välttyy kolikoiden vuoksi turhautumiselta. Kyseiset kortit on maksuväline julkisessa liikenteessä, mutta niillä voi maksaa ravintoloita ja pieniä puoteja lukuun ottamatta kaikkialla muuallakin. Käteistä on kumminkin hyvä olla aina jonkun verran mukana.

Eksoottisempi vaihtoehto on maksuaplikaatio PayPay. Kännykkällä käytettävään applikaatioon ladataan rahaa ja sillä voi maksaa keräten bonuspisteitä lähes kaikkialla. Ymmärtääkseni PayPaylla voi maksaa myös yksityishenkilölle, jos sille sattuu tulemaan tarvetta.

Matkustaminen
Matkustamisesta voisin todeta, että yöbussi on halpa tapa päästä paikasta toiseen, jos vain kunto kestää. Mukavin tapa on käyttää Shinkansen-pikajunaa, mutta sen hinnat ovat moninkertaiset busseihin verrattuna.

Tee heti lentokentällä itsellesi Suica/Pasmo -kortti ja lataa siihen rahaa. Näin vältyt turhalta lipun ostelulta, kun matkustat kaupungin sisällä paikasta toiseen. Kuten aiemmin mainittu, kortti on myös kätevä maksuväline lähes jokaisessa kaupassa.

Kolmas vinkki on ottaa selvää JR-railpassista. Normaali, vain turisteille tarkoitettu, JR-railpass antaa oikeuden matkustaa valtion rautateiden linjoilla rajattomasti tietyn ajan puitteissa. Tämä sisällyttää myös päivällä kulkevat Shinkansenit. Koska vaihto-opiskelijaa ei luokitella turistiksi, on silloin tällöin tarjolla tietyn alueen JR-railpasseja rajoitetun ajan. Kannattaa ottaa selvää onko vaihtosi aikana tarjolla hyvää tarjousta ja voit säästää ison kasan matkasi junamenoista.

Luonnonmullistukset ja turvallisuus
Japanissa on paljon maanjäristyksiä ja lisäksi kesällä rankka sadekausi. Etenkin eteläisessä Japanissa pahoja tulvia ja tulivuorenpurkauksia on viime vuosina ollut paljon. Tokion alueelle odotetaan lähivuosikymmeninä tulevan todella iso maanjäristys. Suomeen verrattuna Japani tuntuu vaaralliselta luonnonmullistusten vuoksi vaikka Tokio suurkaupunkina on muilla tavoin turvallinen.

Sairauden sattuessa terveydenhuolto toimii nopeasti ja taloudellisesti mahdollisella tavalla. Jokaisen vaihto-opiskelijan täytyy liittyä suuren osan terveyskuluista kattavaan kansalliseen terveysvakuutukseen. Terveydenhoidon kulut ovat Suomea kalliimmat, mutta väitän niiden myös toimivan paremmin kuin Suomen julkisen terveydenhuollon.

Loppusanat

Vaikka alkusanoissa varoitan Japanin hallituksen vihamielisestä suhtautumisesta ulkomaalaisiin, oli kokemus minulle odottamisen arvoinen. Samalla selvisi myös, etten luultavasti aio työskennellä Japanissa vaikka nautinkin maassa asumisesta kovasti. Opin lisää kieltä, vietin uusien kavereiden kanssa aikaa, kävin paljon bolderoimassa piirini jäsenten kanssa ja ymmärrän japanilaisten ajattelutapaa entistä paremmin. Maa on kaunis vierailevalle, mutta tietenkin omaa myös rumat kasvot kuten jokainen muukin valtio.

Luettuasi vaihtoraportin haluat ehkä vielä tutkia muita vaihtomaita, mutta jos näin ei ole, liity Nippoliin ja nauti täysin siemauksin vaihdostasi uniikissa ympäristössä! Et tule katumaan päätöstäsi.

Uncategorized

Exchange series: CEMS, Keio University

During this series we share Nippoli members exchange experiences and tips. This Aalto University Business student has requested to remain anonymous.


Fall semester 2022: MSc in Information Networks and CEMS Global Management.

1. Preparing for the exchange semester
I started preparing for the fall term exchange almost immediately after receiving the results of the exchange applications in the spring since the paperwork for getting the student visa required a bit of work. The process starts by applying for the certificate of eligibility (CoE), and with that document, you can apply for a visa in Helsinki. There were quite many applications to fill in for the CoE and other documents, but don’t worry – the Keio CEMS office was very active in terms of sending you the correct forms and replying promptly to any questions. However, during the spring and summer, keep an eye on your mailbox as well as the junk mail, because the deadlines for sending certain forms might be tight.

When you have the CoE in hand, applying for the visa took less than a week for me. Some people had delays in receiving the CoE because it’s a physical paper delivered to you. The process was a bit slow, but at least in my case, the Keio CEMS office gave quite a good estimation for when to receive the certificate. I received the CoE in early August, got the visa after a week or so, and my flight was at the end of August. Some people had issues with booking flights so early that they didn’t have the visa yet, so it was quite expensive for them to start rebooking the flights. Therefore, don’t book the flights too early, since the process might not be easily predictable!

CEMS is a relatively new program in Keio, and therefore it doesn’t have so strong traditions yet. This means that some information might be more difficult to find, but the CEMS Keio office was happy to help in these cases.

2. Accommodation
The dormitories are the most popular choice for exchange students as well as Japanese students living in Tokyo. The dormitory application period was during the summer, and the CEMS office informed us very well about that one. You could choose three dorms for the application, where I applied for Takanawa, Ota and Tsunashima, with the preference to be as close to the city as possible. However, since many people from our CEMS cohort took an early check-in option because some courses start earlier than the normal dormitory check-in option, I think they just put everyone in the Tsunashima dorm. I was very disappointed with this since Tsunashima was so far away from the city – located not at all in Tokyo but in Yokohama.

The Tsunashima dormitory building itself was very nice and rather new, and it was nice to start the semester by living in the same place with almost everyone in our cohort. There was a big grocery store and a mall right in front of the building, a 20-minute walk to the Hiyoshi campus and train station, and a nice river for jogging nearby. Despite all this, it was almost one hour away from Tokyo, which was a big minus for me, so I decided to resign the dorm contract right away. The dorm had some rules, that are very basic stuff in Japan & other Asian countries but different to what you might see in Finland: e.g. own floors for men & women, you are not allowed to enter the floor of another gender nor someone else’s room, and you had to inform the dorm manager beforehand if you are going to spend the night out of the dorm. Visitors had to be registered with the manager, and they were only allowed in a shared kitchen.

After leaving the dorm, I moved to a share house in Harajuku, which was the best decision I could imagine. The dorm was nice but since the location was so bad – in the end, I paid almost the same rent in my share house in the heart of the city. My room in Harajuku was just what I was dreaming of: an old, traditional Japanese house with a tatami mat floor in my room. For someone enjoying suburb life, I would recommend the dorm, but if you’re looking for city life like myself, take a look into the private share houses. Harajuku / Omote-sando was an amazing place to live since it had direct connections to the campus, walking distance to Shibuya, Shinjuku and many other areas, and the big Yoyogi park & Meiji Jingu for jogging in the area – it was also super quiet and safe in the evenings. Living in the city was cheaper in the sense that I didn’t have to pay high prices to commute from Yokohama. Overall, I could not be happier with the choices I made, since I got to experience the best of both worlds literally: being able to see and experience dorm life but still living most of the time in the city.

3. Flight and arrival
Arriving in Tokyo was very convenient since Finnair and other companies fly direct flights from Helsinki every day. From the two airports located in Tokyo, Haneda and Narita, I recommend choosing Haneda, if you have the option. Haneda is very close to the city, whereas Narita is a bit farther away. However, I arrived in Narita (on my birthday!), and stayed in a hotel in Ginza during the first days. It might be a good idea to arrive in the city a few days before checking into your accommodation, which was also recommended by the dorm managers.

When it was time to move from the hotel to the dorm, it was quite a rough journey since I was by myself having three pieces of luggage, and decided to use the metro, since taxis are quite expensive in Japan. Anyway, the metro system in Tokyo (and in Japan in general) is excellent and you can definitely fit in with big luggage as well – unless you are travelling during the worst rush hours. In the dorm, there was a person from the CEMS office to welcome us. The Hiyoshi campus was 15-20 minutes walking distance away, where the block seminar was held. From the dorm to the Mita campus, it was roughly 45 minutes to one hour by metro. When you arrive, you will also have to register your address in the city hall. These were some of the mandatory bureaucracy steps, which can take some time and patience – especially without Japanese language skills.

4. Experience with host school
We got to see the course portfolio during the summer, when we also made initial choices about the courses we would like to take. There was quite a lot of courses offered, but many of the continued until January / February, when the fall term ends in Japan. Since I had to be back in Finland in January, the options were somewhat limited. Sadly, I was not able to take the Japanese language course, because it was ending late January. Therefore, I was aiming for courses that both start and end as early as possible.

All the courses were quite light compared to the amount of credits and what you would be doing in Finland for the same amount. Anyway, Keio is a top university, and you will certainly hear reactions like “ooh, wow”, when local people hear that. This felt sometimes quite funny, knowing that the courses I was doing felt quite light. Anyway, I really enjoyed, since it was a nice contrast to my hectic life in Finland.

I chose the following courses:
Business logistics, 8 ECTS
 The course was fully online, from September to October. Almost every week, you had to facilitate a class about a set of articles, which was a total of 4 presentations, and in the end, there was a term paper to write. The presentations and term paper required some work, but since the course was so short, it wasn’t too much. I enjoyed the themes that included articles from the Japanese market, which was very interesting, and something I wouldn’t learn in Europe: e.g. convenience store business model in Japan, history & business of tea ceremony, and other Japan-specific themes.

Management control in Japan, 8 ECTS
 The course was fully online, from September to November. The course contained a few light exercises and a group presentation at the end, but a lot of focus was on class discussions which made the course quite light in terms of workload. I also enjoyed the focus on Japanese companies and the local business environment, which was interesting, and we got to learn about important companies in Japanese society, that I wouldn’t have been familiar with otherwise. Apart from that, if you look for academic challenges, this course might not be for you

Global business strategy & responsible leadership, 8 ECTS
 This was a mandatory course for everyone, and it was held fully online, from October to early December. This was the only course where the lecturer was Japanese, which was really amazing. The professor was a very pleasant old man with lots of business experience, and the classes were mainly based on discussions and the professor sharing experiences and knowledge. It required very active participation since the professor always asked you to make comments on someone else’s comments – which I think was very refreshing. I really enjoyed the classes, but many people were complaining a lot since the classes were quite slow and discussions were often a bit off-topic. However, I think the course offered a perspective on life and different learnings than what you could get by learning a classical strategy book, and I enjoyed it a lot. The tasks were only very short 5-10min group presentations here and there, so the workload was very light.

Block seminar
 The block seminar was held at the Hiyoshi campus in September. We had to pay around 100€ fee for participating. The theme was inclusive and commercial business models in Japan, and we had a few lectures around the theme, after which we mostly worked on our presentations. Therefore, the 100€ fee felt a bit too much for doing mostly independent work.

Skill seminars
 As the CEMS community in Tokyo was rather small, there were only two skill seminars of 0,5 ECTS offered. The first seminar was held in a big hotel in Tokyo. Unfortunately, many people were not very happy with the content: we were mostly talking about luxury hotels and the hospitality sector, which felt a bit off-topic. The other seminar at the Mita campus was better, focusing on cultural psychology.

In addition to the courses offered, the CEMS club didn’t organize too many company visits. I participated in one excursion, which was not a CEMS-related event. Therefore, corporate relationships are not so strong yet. I also heard that in Japan, it’s very much bureaucratical and controlled how the CEMS club can contact different companies, which is certainly one reason for somewhat weak corporate relationships. This and other experiences I had left me with a feeling that in Japan, there is still a lot of work to do with achieving sustainable work-life balance, gender equality and lower hierarchy in the corporate world.

5. Online experiences
 In the end, all the courses (except block & skill seminars) I took were online. Many other courses were held on the campus or hybrid, but for my preferences, having the opportunity to do online courses was something I enjoyed – still having the opportunity to study at campus with the seminars. Three-hour classes online were quite exhausting at times, but for me, it was the perfect way to have more time for cultural exploring and other universityrelated tasks like the hobby club. If you are hoping for more campus experiences, don’t worry – there were plenty of options fully on campus as well.

6. Life in the host country
Living costs in Japan were less than in Finland. The rent at the dorm was around 600€, and when I moved to central Tokyo, I paid roughly 650-700€ depending on the yen course. This is a bit more than I pay in central Helsinki, but in the heart of a megacity, I think this was very affordable. Food in Japan is generally quite cheap, especially compared to Finland.

During my exchange, I also travelled a lot. This is something that might be quite expensive in Japan: the bullet train system is amazing but tickets are quite expensive. In my cohort, almost all the CEMS cohort got the JASSO scholarship from the Japanese government, which helped a lot to cover travelling expenses. I knew I wanted to travel a lot, so I saved a big amount of money for that, but in the end, I didn’t have to use almost any of my savings, which was a positive surprise. Since online courses allowed flexible travel, I visited e.g. Hokkaido, Okinawa, Kyushu island (including Aso, Beppu, Nagasaki, Kumamoto, Oita,…), Kyoto, Osaka, Nara, Kamakura, Hiroshima & Shimanami kaido, Niigata for skiing, climbed Mount Fuji, Izu – the list is so long that these are just a few. I also went to Vietnam, but most of the time I wanted to enjoy just Japan. I also drive a lot of car during my trips – without a car, I wouldn’t have seen so many of the unique places, so it was quite essential in many areas. In the end, I was the only brave one from our cohort driving in the left-sided traffic.

Japanese people might be a little shy at times, especially with their English language skills. They are so kind and polite, but I understand that it might feel difficult to get to know them at first. Anyway, I wanted to get to know locals as much as I could, and I got one very close friend from the dorm. I was also part of the Japanese dancing society at Keio University, where I met most of my local friends. In addition, having a bi-weekly dancing class with all the kimonos and fans was a unique experience. Now I also have my own yukata dress!

Overall, I was highly interested in Japanese culture and had visited Tokyo once before, so I didn’t have too many cultural shocks and knew I will love living in Tokyo – which I certainly did. Being the world’s largest city and urban area, it would probably take a lifetime to really see the city. The metro system in Tokyo is excellent, which made commuting smooth. Very Japanese experiences such as onsens, new year celebration at the temples, history, cute & polite habits of Japanese people and of course all the food like ramen, udon, matcha, and sushi make the country unique and fascinating. The weather was great, September was a typhoon season so it was raining sometimes, but it was nice and warm until early November.

After that, the winter season was amazing, since it was sunny and dry. Of course, there are downsides in every country. In Japan, the bureaucracy was very heavy for example registering your address in the city hall, and opening a bank account (which was mandatory for getting the JASSO scholarship). Also moving your address inside Japan was another battle, but I’m glad I did it. Moreover, in my CEMS cohort, not everyone had the same goals as me in terms of cultural experiences and travelling. I was a little disappointed that not many people were interested in travelling or cultural activities, so I had to do most of the big trips by myself. I also felt that some other CEMSies were not so much interested in Japan specifically, and some suffered quite a lot of the cultural shock, which was of course very unfortunate. CEMS Club Tokyo was not very active, but they organized a few small gatherings. This was in line with my expectations, so I was mentally prepared in being active in other social communities outside the CEMS club. Anyway, I got many good friends also from our CEMS cohort, which was lovely. Because I was not present at the campus or dorms too much, I had to be proactive, which is something to keep in mind.

7. Final comments

Overall, I enjoyed my exchange term so much that it was a real challenge for me to return to Finland. I also spent both Christmas and new year in Japan, since I wanted to stay in the country as long as I could. Thinking back on my exchange, I would most likely do many things similar to what I did now. Also, a final tip, at Aalto University, make sure to check the Japanese Nippoli-club. Through Nippoli, I met other people from Aalto who were doing their exchange in Japan at the same time, so it was the best place to get fellow support for the paperwork. We also met before takeoff in Helsinki, and later in Tokyo!

I would highly recommend Japan and Keio University for someone genuinely interested in Japan, or aspiring for a career in Japan – in this case, Keio is one of the best academic merits you can have in your resume. However, if you are looking for academic challenges and an active CEMS community, I would recommend looking for something else. Japan is a spectacular adventure, if you are ready to step a bit out of your comfort zone, the country will offer you many opportunities – enjoy the journey!

 

Uncategorized

Study circles during the autumn 2021

The study circles will continue through the autumn! If you have not read about Nippoli study circles, you can find more detailed information here in English and here in Finnish.

The conversation circle:
– every Thursday, 19:00 (Finnish time) onwards on Zoom
– some questions and topics are prepared beforehand for you
– participants talk with each other in groups of 2 – 3 persons
– before dividing to groups, participants have some small talk
– in groups participants use Japanese
– in case of Japanese persons, learning Finnish/English is possible

The study circle:
– every Sunday, 18:00 onwards on Zoom
– participants prepare short word list of their liking every week before the circle
– participants discuss about the words they have collected with each other in groups of 2 – 3 persons
– before dividing to groups, participants have some small talk (in Finnish)
– in groups participants have used mainly Finnish, but some use also Japanese and English

The extra relaxed circle:
once in a while on Zoom
– Japanese persons join and talk with Nippoli members in small groups
– used language is preferably Japanese and topic is free
– after first talking 1h in determined groups, anyone can freely join to any group and talk as long as they want
– call time is decided with the Japanese joining and with the Nippoli members on Telegram

All study circles last 1-3 hours depending on you and your small group. You can get the Zoom links by joining our Telegram group chat or by contacting us directly. Invite link to the group chat is sent to your email when you join as a member.

You can also contact us via the Facebook or email: opintopiiri (ät) nippoli.fi.

The extra relaxed circle participants from the last time


Communications coordinator Pyry hosts the conversation circle, Kalle hosts the study circle and the extra relaxed circle.


Regards,
Kalle Lounela
Nippoli’s treasurer 2019 and 2020, current study circle representative