relevant

Nippoli Study Circles Autumn 2022

[Photo by Kalle Lounela]
Both Japanese and Finnish versions follow below.
Suomenkielinen versio seuraa alla. 日本語の文章は下に続きます。

Nippoli Study Circles in Autumn
Pyry and Jaakko have been hosting each speaking and reading circles until this autumn. Since both are doing an exchange year starting this autumn, I (Mayumi) wil be in charge of hosting both online study circles. どうぞよろしく!

About online study circles

Participants learn either Japanese, Finnish or English. During online study circles, participants converse or read together. Online study circles are categorized into two types as follows.

🗣️ Speaking circle
Participants talk with each other by following the theme of each time. Theme and question sentences are prepared in Japanese, Finnish and English. All question sentences are shared after being proofread by me and Pyry, whose mother tongues are Japanese and Finnish respectively. (Huge thanks to Pyry!)

📖 Reading circle
Participants do reading and translating in turns. The text is written in both Finnish and Japanese. You don’t need to worry even if you don’t know all the words or grammar. Other participants will try to explain them to you! Though we learn different languages, including Japanese, Finnish and English, we share the difficulties and enjoyments of language learning.

◆Date and time
The schedule of the study circles is a bit complicated at the moment, so the easiest way to see them in by checking out Nippoli’s activity calendar 📆

All the study circles take place from 14:00 onwards (Finnish time). We host online study circles on the first, third and fifth Sunday of each month starting from October. On the second and fourth Sunday, we don’t have a study circle. On the first Sunday, we do a speaking circle. On the third Sunday, we do a reading circle. In case we have a fifth Sunday in that month, we do a speaking circle.

❗Notice❗
Jaakko is leaving for exchange and so his last speaking circle is on 11th September. Make sure to join and say good luck to him! Also, if you would be up for hosting the reading circle in the future, please let us know!

◆How to participate
In order to join, all you need is Zoom and Telegram. No fee is needed to participate in the study circles. Information about each study circle is shared through Nippoli’s group chat on Telegram, so please join the group chat through this link!

The language level differs depending on the person, but every time we enjoy a study circle by respecting each other. Though topics and texts are shared beforehand, it’s also welcomed to ask questions about culture or a language that you have been wondering about. Come and join us! 

Regards,
Mayumi Lounela-itoh

Nippolin online-opintopiiri syksyllä
Pyry ja Jaakko ovat isännöineet jokaisen puhe- ja lukupiirin tähän syksyyn asti. Koska heillä on vaihto-opiskelu tästä syksystä lähtien, minä (Mayumi) olen vastuussa molemmista online-opinto piireistä. どうぞよろしく!

Tietoa online-opintopiirista

Osallistujat opiskelevat joko japania, suomea tai englantia. Online-opintopiirin aikana, osallistujat puhuvat ja lukevat yhdessä. Online-opintopiirit luokitellaan kahteen tyyppiin seuraavasti.

🗣️ Puhepiiri
Osallistujat keskustelevat jokaisella kerralla eri aiheista, joskin keskustelu kulkee vapaasti. Aiheet ja kysymykset on kirjoitettu japaniksi, suomeksi ja englanniksi. Kysymykset jaetaan minun, jonka äidinkieli on japani, ja Pyryn, jonka äidinkieli on suomi, oikoluvun jälkeen. (Kiitos paljon Pyrylle!)

📖 Lukupiiri
Osallistujat lukevat ja kääntävät vuorotellen. Sama teksti on kirjoitettu suomeksi ja japaniksi. Sinun ei tarvitse huolehtia, jos et tiedä kaikkia sanoja tai kielioppeja. Muut osallistujat varmasti auttavat sinua! Vaikka kielen opiskelu eroaa riippuen henkilöstä, me jaamme kielen opiskelun vaikeudet ja nautinnot.  


◆Aika ja päivämäärä
Opintopiirien aikataulu on hieman hämmentävä, joten katso aikataulu Nippolin aktiviteetti kalenterista 📆

Opintopiiri järjestetään lokakuusta lähtien parittomien viikkojen sunnuntaina kello 14:00 Suomen aikaa. Isännöimme opintopiirin ensimmäisenä, kolmantena ja viidentenä sunnuntaina jokaisesta kuukaudesta. Meillä ei ole opintopiirejä toisena ja neljäntenä sunnuntaina. Puhepiiri on joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina ja lukupiiri joka kuukauden kolmantena sunnuntaina. Jos on viides sunnuntai, puhepiiri pidetään.

❗Huom❗
Jaakko on lähdössä vaihtoon ja hän pitää lukupiiriä viimeistä kertaa 11. syyskuuta. Liity mukaan ja toivota hänelle onnea! Jos sinä haluat auttaa meitä jatkamaan lukupiiriä, ota meihin yhteyttä!

◆Miten osallistua
Alustana toimii tässä vaiheessa kaikille tuttu Zoom. Osallistumisesta ei peritä maksua. Informaatio jokaisesta opintopiiristä jaetaan Nippolin Telegram-ryhmäkeskustelussa. Liity Telegram-ryhmäkeskusteluun tämän linkin kautta!

Kielen taso eroaa riippuen henkilöstä, mutta nautimme joka kerta piiristä kunnioittamalla toisiamme. Vaikka aihe ja teksti jaetaan etukäteen Nippolin Telegram-ryhmäkeskustelen kautta, olet myös lämpimästi tervetullut esittämään kysymyksiä kulttuurista ja kielestä, mitä olet miettinyt. Tule mukaan!

Terveisin,
Mayumi Lounela-itoh

秋のNippoliオンライン勉強会について

これまでスピーキング勉強会とリーディング勉強会をそれぞれ主催してきてくれた、PyryとJaakkoが留学をする間、私、まゆみがオンライン勉強会の主催を引き継ぐことになりました。どうぞよろしく!


オンライン勉強会の内容
オンライン勉強会ではフィンランド語、日本語、英語からいずれかの言語を学んでいる参加者が、一緒に会話や読解を行います。オンライン勉強会は以下の2種類があります。

🗣️ スピーキング勉強会
各回のテーマに沿って、参加者同士で会話をします。勉強会で使用する質問文は、日本語・フィンランド語・英語の3ヶ国語で用意されています。質問文は日本語を母語とする私と、フィンランド語を母語とするPyryとで事前にチェックしてから皆さんに共有しています。(Pyryいつもありがとう!)

📖 リーディング勉強会
各回のテキストを参加者が順番に朗読および翻訳をします。テキストとして、フィンランド語および日本語で書かれた文章を使用します。わからない単語や文法があっても問題ありません、参加者の誰かが教えてくれるはずです!各々で学ぶ言語は違っても、言語学習の難しさや楽しさは共有できるに違いありません。  

開催日時
直近のオンライン勉強会のスケジュールは変則的なので、 Nippoliのカレンダーで確認してください!

開催時間は基本的に日曜日、日本時間20時からです。10月以降のスケジュールは、第1・第3・第5日曜日に実施、第2・第4日曜日はお休みです。第1日曜日はスピーキング勉強会、第3日曜日はリーディング勉強会を行います。第5日曜日のある月にはスピーキング勉強会を行います。

❗告知❗
9月11日はJaakkoが留学へ旅立つ前の最後のリーディングサークルです。参加して激励を送るのを忘れないように!また、リーディングサークルの主催者側になりたいと思う人がいたら、いつでも私たちに声をかけてください!


◆参加方法

勉強会はオンラインで行っていて、Zoomを使用できる環境さえあればどなたでも参加できます。もちろん参加費などはありません。各勉強会の情報やZoomのURLリンクはNippoliのテレグラムグループチャットを通じて共有されるので、オンライン勉強会に参加してみたいという方はこちらからグループチャットに参加してください!


参加者の言語レベルは人それぞれですが、個々の言語レベルを互いに尊重しながら、毎回、和気あいあいと勉強会を行っています。各勉強会のトピックやテキストは事前に共有されますが、テーマが脱線することも大歓迎なので、自分が疑問に思っていた各国の文化や言語についてネイティブに質問できるいいチャンスです!是非気軽に参加してみてください。

ロウネラ伊藤 まゆみ より

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s