Nippoli vuonna 2020

Tämä on Nippoli ry:n virallinen toimintakertomus vuodelle 2020, jonka on kirjoittanut kyseisen vuoden puheenjotaja Timi Seppälä. Kuva: Kalle Lounela

Aluksi 


Lukuvuosi 2020 oli 15. vuosi Nippolin historiassa (yhdistys perustettu kesällä
2005). Nippolin yhdistystoiminta on pysynyt melko samanlaisena jo monia
vuosia, mutta vuosi 2020 oli maailmantilanteen vuoksi poikkeuksellinen.
Vuonna 2020 yhdistyksen tarkoituksena silti ollut jälleen tuoda yhteen japanin
kielestä ja japanilaisesta kulttuurista kiinnostuneita suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin opiskelijoita. Yleensä runsain määrin mukana olleita japanilaisia vaihto-opiskelijoita oli ymmärrettävästi valitettavasti paljon vähemmän.

Nippolin yhdistystoiminta onkin paitsi samalla hyvin kansainvälistä, myös melko
poikkitieteellistä jäsentemme ja tapahtumakävijöidemme ollessa tekniikan, kauppatieteiden kuin taiteidenkin alalta Aalto-yli opistosta. Toiminnassamme on ollut mukana opiskelijoita myös muista yliopistoista ja korkeakouluista varsinkin pääkaupunkiseudulta, sekä myös paikkakunnilta. Yhdistyksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on myös vuosia ollut pyrkimys edistää varsinaista japanin kielen lähiopetusta Aalto-yliopistossa.

Vuoden 2020 aikana Nippoli ei pystynyt jatkamaan perinteisten saunailtojen
järjestämistä, mutta muutamia uusia tapahtumia yritettiin ideoida hallituksen
kesken. Saunailloille ei kuitenkaan oikein löytynyt vastaavaa mielekästä ja turvallista korvaavaa tekemistä, etenkin kun Japanilaisten vaihto-oppilaiden määrä
putosi lähes olemattomiin. Nippoli pyrki kuitenkin olemaan erityisen aktiivinen
sosiaalisen medioiden ja keskusteluryhmiensä osalta. Olemassaolevan LINEryhmän rinnalle Nippolille luotiin uusi Telegram-ryhmä pääasiassa suomalaisille jäsenille. Se onkin toiminut hyvin tuomaan jäseniä yhteen ja myös hoitamaan opintopiirin tiedotusta. Opintopiiri on nyt etenkin pandemiatilanteessa ollut vuoden viikottainen kantava voima tuomaan Nippolilaisia yhteen. Jatkuvasti pahentuneen epidemiatilanteen vuoksi ulkotapahtumiakaan ei päädytty lopulta
järjestämään. Vuoden 2020 uudet hankinnat jäivät käytännössä myös olemattomiksi.

Nippolin tapahtumat vuonna 2020

Saunaillat

Nippolin ydintoiminta on lähes aina keskittynyt noin neljä kertaa vuodessa järjestettävien saunailtojen ympärille, jotka tänä vuonna jouduttiin koronatilanteen
takia valitettavasti jättämään välistä. Ensimmäiset rajoitukset iskivät juuri
vuoden ensimmäiseen suunniteltuun saunailtaan, joka koettiin liian riskialttiiksi
ja peruttiin hyvissä ajoin. Japanin kurssien jatkuminen Aallon opetuksessa on
kuitenkin avannut mahdollisuuksia promota yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia
uusille ihmisille jatkossa, ja uskomme kävijöitä riittävän kun mahdollisuuksien
mukaan saunailtoja voidaan taas järjestää.

Roihuvuoren Hanami -juhla


Nippoli on perinteisesti osallistunut toukokuisiin Roihuvuoren kirsikkapuistossa vuosittain järjestettyyn Hanami -juhlaan. Tänä vuonna tapahtuma oli
kaiken muidenkin tapahtumien tavoin peruttu, eikä hallituksen ideoimaa omaa
piknikkiään päädytty järjestämään. Piknikkejä on kuitenkin varmasti tarkoitus
järjestää vielä tulevaisuudessa, sillä Nippolin toissa vuonna hankkima paviljonki
sopii yhdessä yhdistyksen varaston muiden kalusteiden kanssa mainiosti isommankin piknikin järjestämiseen.

Opintopiirejä


Japanin kurssiopetuksen palaaminen Aallon opetustarjontaan syksyllä 2019
avasi oivan mahdollisuuden jatkaa taas opintopiirien järjestämistä. Vuonna
2020 Nippolin rahastonhoitaja Kalle Lounela toimi epävirallisena opintopiirivastaavana ja järjesti ahkerasti viikottain tapaamisia, jossa opiskelijat pystyivät
jakamaan vinkkejä opiskeluun liittyen, opiskelemaan yhdessä, ja ihan vain tapaamaan kanssaihmisiä. Kallesta tuli vuonna 2021 virallisesti opintopiirivastaava.
Perustamassa ja varavetäjänä opintopiiriä on myös hoitanaut tämän vuoden
rahastonhoitaja Renny Ruha. Opintopiirit alkoivat alkuvuodesta fyysisinä tapahtumina, mutta siirtyivät melko pian digitaalisiksi kokoontumisrajoitusten alettua.
Ne ovat osoittautuneet tärkeäksi kulmakiveksi Nippolin toimintaa viime vuonna,
etenkin muun toiminnan ollessa vähäistä, ja ovat olleet erinomainen tapa löytää
uusia aktiiveja sekä pitää yhteyksiä yllä.

Yliopistovierailu


Japanin Suomen suurlähetystö on osoittanut entistä enemmän kiinnostusta
Nippoliin yhdistyksenä, ja he ottivatkin alkuvuodesta 2020 yhteyttä Nippoliin
järjestääkseen opiskelijavierailun Hokkaidon yliopistosta Aaltoon. Samalla suurlähetystö halusi tietää enemmän Nippolin toiminnasta mahdollisia tulevia
yhteistyötapahtumia varten. Epidemian takia vierailua jouduttiin lopulta miettimään uudestaan, ja se siirrettiin hamaan tulevaisuuteen. Vierailu toteutui
onneksi seuraavana vuonna virtuaalisena, joka oli kuuleman mukaan hyvin onnistunut ja suosittu. Moni Nippolilainen löysi uusia ystäviä, joiden kanssa pitää
virtuaalisia kahvihetkiä.

Edunvalvontaa

Nippoli on viime vuosina edistänyt japanin kielen opetuksen palauttamista Aaltoyliopistoon yhteistyössä edellisen japanin kielen lehtorimme Junichiro Okuran
kanssa, sekä olemalla yhteydessä myös Japanin suurlähetystöön. Syksystä 2019
uudelleen alkaneet japanin kielen kurssit ovatkin olleet erittäin suosittuja. Ne
ovat myös osoittautuneet tärkeiksi kanaviksi löytää uusia aktiiveja ja apukäsiä
toimintaan. Hallituksesta onkin käynyt henkilöitä tiedottamassa Nippolista ja
opintopiiristä opiskelijoille, jota kautta toimintaan on löytänyt tiensä moni uusi
kasvo.


Toistaiseksi Nippoli pitää kyseisiä kursseja onnistuneina toteutuksina sen suhteen, että näemme tulevaisuudessa japanin kielelle olevan entistä enemmän
mahdollisesti Aallon opiskelijoiden keskuudessa kysyntää jatkokurssien muodossa, ja hallitus jatkaakin vuonna 2021 yhä aktiivisesti kielten opiskelijoiden
edunvalvontaa sekä japanin kielen opetukseen liittyvien asioiden tiedottamisesta
yhdistyksemme somekanavien ja sähköpostilistojemme kautta. Pääasiallisena
tavoitteena on edesauttaa jatkokurssien järjestämistä, sillä nykyiset kurssit tarjoavat opetusta vain 12 opintopisteen verran. Tähän mennessä kurssit ovat
saaneet hyvää palautetta ja olleet suosittuja, joten olemme optimistisia jatkon
suhteen.

Uudet ja nykyiset aktiivit

Nippolin hallitus koki vuodeksi 2020 vain vähän muutoksia pelkän puheenjohtajan vaihtuessa. Aktiivinen mainostaminen kielikursseilla ja opintopiirin ansiosta
Nippolin ensimmäisessä vuosikokouksessa oli suurin osallistujamäärä miesmuistiin. Uusia aktiiveja ja apukäsiä saatin runsaasti mukaan järjestämään vuoden
ensimmäistä saunailtaa. Koronatilanteesta johtuen saunailta jouduttiin kuitenkin
perumaan, ja juuri saatu momentti koki melkoisen takapakin. Kuitenkin Nippolin Telegram -ryhmän ja opintopiirin aktiivisuus on ollut sen verran hyvää,
että uskomme meiningin taas elpyvän samaan tahtiin kuin maailmantilanteenkin.
Vuoden 2021 hallituksen ja toimihenkilöiden yhteismäärä on ennätyksellinen,
joka on varmastikin pitkälti elpyneen japanin kielen opetuksen ja opintopiirin
ansiota. Pandemiatilanteesta huolimatta ja suuren osan tapahtumien perumisesta
huolimatta, Nippolin jatko näyttää olevan aktiivinen ja hyvissä käsissä.


Timi Seppälä
Nippolin Puheenjohtaja 2020

Nippolin hallitus ja toimihenkilöluettelo vuonna 2020

Hallitus
Puheenjohtaja: Timi Seppälä
Varapuheenjohtaja: Ville Tele
Rahastonhoitaja: Kalle Lounela
Sihteeri: Elias Arte
Toiminnantarkastajat
Renny Ruha
Simo Homanen
Nippolin sähköpostilistat ja niiden käyttötarkoitus
Koko jäsenistön postituslista: nippoli@list.ayy.fi
Hallituksen postituslista: nippolihallitus@list.ayy.fi

Nippolin aktiiviset sosiaalisen median tilit

Suljettu Facebook-rymä:
https://www.facebook.com/groups/nippoli

Julkinen Facebook-sivu:
https://www.facebook.com/nippoli/

Liittymällä jäseneksi pääset sähköpostilistallemme ja saat linkin Telegramiin sekä jäsenen oikeudet yhdistyksemme kokouksiin:
https://nippoli.fi/join-us/


Learning to Go

Hello everyone! I´m sure many of you have heard about Go and wondered how it works, thinking to yourselves that you will someday learn the game. Well, today is the day! Welcome to a very basic Go guide!

The first thing is to figure out how to win and the comparisons of Go to chess won’t help. It is confusing to look at if you do not know what the goal is. The goal is to capture as large an area of the board as possible. Take a look at the following 3 pictures and try to guess which side won:

That´s right! The side with more area won! In the last game it is a bit harder to see, as it was a game against a real person, and they quit at that point (white won). Now, to learn the rules of the game, I would recommend watching the following videos, as it is much easier to teach the game when you can show the process piece by piece.

Go – Basic Rules:

https://www.youtube.com/watch?v=5PTXdR8hLlQ&ab_channel=Udacity

Go – Life & Death:

https://www.youtube.com/watch?v=YPMog4LAmvg&ab_channel=Udacity

After getting the basics down, I´d recommend starting to practice for real. Online-Go.com is a great site for practicing both against AI and real players. I would recommend you start with the easiest AI with a 9×9 board to get the hang of the game. And that´s really all you need! If you want to learn Go with your fellow Nippoli members, we have a virtual Go bootcamp coming up, the date of which you can vote on the Telegram chat now!

Congratulations, you are now ready to Go!

Online Go: https://online-go.com/

Your guide to educational friendship!

Hello everyone! Nippoli’s new communications coordinator here with the first blog post of the year! Since Corona has stopped many from normally interacting with Japanese exchange students and befriending them, I decided to compile a small overview of alternative ways to make Japanese friends using the magic of internet!

More specifically, online language exchange sites. As a self-proclaimed expert on the subject, I have made a very impressive looking graph that shows the different platforms on which you can meet, befriend, and talk REAL Japanese with native speakers. The graph shows the platforms in order of how long or short typical messages are and how quickly you will get a response. I´ll also give a short review of each, as well as some general tips on how to approach the wild natives.

Language exchange: Teaching someone a language you are fluent in, while learning your target language and making Friends.

Oh My Japan

Link to the website: www.ohmyjapan.com

I´ll start with my personal favourite and where I first started my language exchange adventure. Oh My Japan (OMJ) has a pretty unique approach to the language exchange: Instead of making it very simple to start messaging people, OMJ first requires you to create pretty detailed profile, which the host of the website will manually approve. Then, when you are approved, you are only allowed to start 2 conversations in a week!

These features are what make the site so great, but which also create it´s largest downsides. The upsides are that the messages sent and received in OMJ are usually quite long, well thought out and written in both English and Japanese. The people are also more committed to keeping the conversation up, although it might take a few days between messages. The downsides are that there are less people on the website and keeping up the conversations is a larger commitment. All in all, OMJ is a great place to make friends and learn some Japanese if you are a fan of writing longer messages.

Conversation Exchange

Link to the website: www.conversationexchange.com

Conversation Exchange (CE) is like OMJ, except with the opposite approach to signing up and ease of communication. CE has a very simple sign-up process, where you are prohibited from giving away any identifying information (such as being a Finnish university student) and the site does not allow photos to be uploaded, instead offering a premade profile picture of your choosing.

Because of this there are vastly more people to talk to on the site, and if you want to, you can copy-paste an opening message to any number of Japanese people whose profile you find interesting. In such an environment you would expect there to be a lot of fakes or trolls, but to my surprise there were only a couple of suspicious messages sent to me, and the people I contacted turned out to be very nice people! (at least those who responded). One even inspired me to cook Yakisoba for the first time!

Tandem

Link to the website: www.tandem.net

On the other side of the communications platforms there is Tandem, a messaging service similar to Telegram or WhatsApp, but geared towards finding new people with whom you can chat with and try out your language skills. As a refreshing change from the slower language exchange platforms, you´ll get quick replies and a chance to test your skills at spontaneous conversation in Japanese.

That being said, you might have to try couple of times before getting into a spontaneous chatting session, but when you do, you can learn a lot quick! And although the messages are shorter, the message chains can still grow quite long and lead to lasting friendships! Just keep in mind the time zone differences and the fact that many people do have busy lives.

Japanese Discord server

My choice of server: https://disboard.org/server/779901100912279552 Server catalogue: https://disboard.org/servers/tag/japanese

If spontaneous conversation is your thing, you might want to hop on one of the Japanese Discord servers. The only requirement is to have a discord account, after which you can join in on the various servers hosting Japanese learners. The server I have been on has topical chat channels, Japanese and English voice channels and helpful bots that can fetch definitions/translations and even host kanji quizzes!

These servers are great for getting into voice calls to practice your speaking skills, or to talk about Japanese (or any other topic) with fellow learners. And don´t worry, you will be nervous at the start, that´s just how it goes! Soon you will be joining conversations like a pro and flexing your Japanese language skills!

Online games

For example: MMORPGs, Battle Royals, MOBAs

This last one is more for those who would consider themselves as “gamers”. Connecting Japanese learning with something that you already enjoy can help you get even more familiar with the language. It is also possible to make new friendships while grinding your way to the top!  Online games often have Japanese servers and Japanese guilds that are constantly looking for new members. MMORPGs are in my opinion best for this as you can begin by lurking in the background, following the chat, and occasionally throwing in some comments.

And even if online games are not your cup of tea, turning the language settings of your game to 日本語 will get you more familiar with the language. There are even games like Skyrim, that are fully voiced in Japanese, allowing you to immerse yourself both in the game and in the language!

I´ve written down here 3 lessons from my adventures that I would like to pass on to you guys:

  1. Start speaking Japanese right away. In my opinion a good opening message is written in Japanese, and in the longer form messages also translated to English. This helps both you and the recipient, as you get to practice writing in Japanese, and the recipient gets to compare their native language to the translated English text.
  2. Look for a friend, not a teacher. Although the context of meeting natives is to learn languages, few truly have the time to start teaching you like a regular teacher would. Asking questions about the language is a good conversation starter, but you will eventually have to move on to other topics. If you are looking for an actual native teacher, italki is a good platform to find one!
  3. Keep an archive of messages sent and received. This will allow you to look back and study what you have sent. It also pays off to make a word list out of the new worlds that have been used in your chats! Maybe you could use those words in the next Nippoli study group on Sundays beginning at 18:00! *Wink* Wink* Nudge* Nudge* Smiley face*

That´s all from me now, I hope you learned something new!

Pyry Laitinen

Nippoli’s Communications Coordinator