Uncategorized

Nippoli vuonna 2020

Tämä on Nippoli ry:n virallinen toimintakertomus vuodelle 2020, jonka on kirjoittanut kyseisen vuoden puheenjotaja Timi Seppälä. Kuva: Kalle Lounela

Aluksi 


Lukuvuosi 2020 oli 15. vuosi Nippolin historiassa (yhdistys perustettu kesällä
2005). Nippolin yhdistystoiminta on pysynyt melko samanlaisena jo monia
vuosia, mutta vuosi 2020 oli maailmantilanteen vuoksi poikkeuksellinen.
Vuonna 2020 yhdistyksen tarkoituksena silti ollut jälleen tuoda yhteen japanin
kielestä ja japanilaisesta kulttuurista kiinnostuneita suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin opiskelijoita. Yleensä runsain määrin mukana olleita japanilaisia vaihto-opiskelijoita oli ymmärrettävästi valitettavasti paljon vähemmän.

Nippolin yhdistystoiminta onkin paitsi samalla hyvin kansainvälistä, myös melko
poikkitieteellistä jäsentemme ja tapahtumakävijöidemme ollessa tekniikan, kauppatieteiden kuin taiteidenkin alalta Aalto-yli opistosta. Toiminnassamme on ollut mukana opiskelijoita myös muista yliopistoista ja korkeakouluista varsinkin pääkaupunkiseudulta, sekä myös paikkakunnilta. Yhdistyksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on myös vuosia ollut pyrkimys edistää varsinaista japanin kielen lähiopetusta Aalto-yliopistossa.

Vuoden 2020 aikana Nippoli ei pystynyt jatkamaan perinteisten saunailtojen
järjestämistä, mutta muutamia uusia tapahtumia yritettiin ideoida hallituksen
kesken. Saunailloille ei kuitenkaan oikein löytynyt vastaavaa mielekästä ja turvallista korvaavaa tekemistä, etenkin kun Japanilaisten vaihto-oppilaiden määrä
putosi lähes olemattomiin. Nippoli pyrki kuitenkin olemaan erityisen aktiivinen
sosiaalisen medioiden ja keskusteluryhmiensä osalta. Olemassaolevan LINEryhmän rinnalle Nippolille luotiin uusi Telegram-ryhmä pääasiassa suomalaisille jäsenille. Se onkin toiminut hyvin tuomaan jäseniä yhteen ja myös hoitamaan opintopiirin tiedotusta. Opintopiiri on nyt etenkin pandemiatilanteessa ollut vuoden viikottainen kantava voima tuomaan Nippolilaisia yhteen. Jatkuvasti pahentuneen epidemiatilanteen vuoksi ulkotapahtumiakaan ei päädytty lopulta
järjestämään. Vuoden 2020 uudet hankinnat jäivät käytännössä myös olemattomiksi.

Nippolin tapahtumat vuonna 2020

Saunaillat

Nippolin ydintoiminta on lähes aina keskittynyt noin neljä kertaa vuodessa järjestettävien saunailtojen ympärille, jotka tänä vuonna jouduttiin koronatilanteen
takia valitettavasti jättämään välistä. Ensimmäiset rajoitukset iskivät juuri
vuoden ensimmäiseen suunniteltuun saunailtaan, joka koettiin liian riskialttiiksi
ja peruttiin hyvissä ajoin. Japanin kurssien jatkuminen Aallon opetuksessa on
kuitenkin avannut mahdollisuuksia promota yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia
uusille ihmisille jatkossa, ja uskomme kävijöitä riittävän kun mahdollisuuksien
mukaan saunailtoja voidaan taas järjestää.

Roihuvuoren Hanami -juhla


Nippoli on perinteisesti osallistunut toukokuisiin Roihuvuoren kirsikkapuistossa vuosittain järjestettyyn Hanami -juhlaan. Tänä vuonna tapahtuma oli
kaiken muidenkin tapahtumien tavoin peruttu, eikä hallituksen ideoimaa omaa
piknikkiään päädytty järjestämään. Piknikkejä on kuitenkin varmasti tarkoitus
järjestää vielä tulevaisuudessa, sillä Nippolin toissa vuonna hankkima paviljonki
sopii yhdessä yhdistyksen varaston muiden kalusteiden kanssa mainiosti isommankin piknikin järjestämiseen.

Opintopiirejä


Japanin kurssiopetuksen palaaminen Aallon opetustarjontaan syksyllä 2019
avasi oivan mahdollisuuden jatkaa taas opintopiirien järjestämistä. Vuonna
2020 Nippolin rahastonhoitaja Kalle Lounela toimi epävirallisena opintopiirivastaavana ja järjesti ahkerasti viikottain tapaamisia, jossa opiskelijat pystyivät
jakamaan vinkkejä opiskeluun liittyen, opiskelemaan yhdessä, ja ihan vain tapaamaan kanssaihmisiä. Kallesta tuli vuonna 2021 virallisesti opintopiirivastaava.
Perustamassa ja varavetäjänä opintopiiriä on myös hoitanaut tämän vuoden
rahastonhoitaja Renny Ruha. Opintopiirit alkoivat alkuvuodesta fyysisinä tapahtumina, mutta siirtyivät melko pian digitaalisiksi kokoontumisrajoitusten alettua.
Ne ovat osoittautuneet tärkeäksi kulmakiveksi Nippolin toimintaa viime vuonna,
etenkin muun toiminnan ollessa vähäistä, ja ovat olleet erinomainen tapa löytää
uusia aktiiveja sekä pitää yhteyksiä yllä.

Yliopistovierailu


Japanin Suomen suurlähetystö on osoittanut entistä enemmän kiinnostusta
Nippoliin yhdistyksenä, ja he ottivatkin alkuvuodesta 2020 yhteyttä Nippoliin
järjestääkseen opiskelijavierailun Hokkaidon yliopistosta Aaltoon. Samalla suurlähetystö halusi tietää enemmän Nippolin toiminnasta mahdollisia tulevia
yhteistyötapahtumia varten. Epidemian takia vierailua jouduttiin lopulta miettimään uudestaan, ja se siirrettiin hamaan tulevaisuuteen. Vierailu toteutui
onneksi seuraavana vuonna virtuaalisena, joka oli kuuleman mukaan hyvin onnistunut ja suosittu. Moni Nippolilainen löysi uusia ystäviä, joiden kanssa pitää
virtuaalisia kahvihetkiä.

Edunvalvontaa

Nippoli on viime vuosina edistänyt japanin kielen opetuksen palauttamista Aaltoyliopistoon yhteistyössä edellisen japanin kielen lehtorimme Junichiro Okuran
kanssa, sekä olemalla yhteydessä myös Japanin suurlähetystöön. Syksystä 2019
uudelleen alkaneet japanin kielen kurssit ovatkin olleet erittäin suosittuja. Ne
ovat myös osoittautuneet tärkeiksi kanaviksi löytää uusia aktiiveja ja apukäsiä
toimintaan. Hallituksesta onkin käynyt henkilöitä tiedottamassa Nippolista ja
opintopiiristä opiskelijoille, jota kautta toimintaan on löytänyt tiensä moni uusi
kasvo.


Toistaiseksi Nippoli pitää kyseisiä kursseja onnistuneina toteutuksina sen suhteen, että näemme tulevaisuudessa japanin kielelle olevan entistä enemmän
mahdollisesti Aallon opiskelijoiden keskuudessa kysyntää jatkokurssien muodossa, ja hallitus jatkaakin vuonna 2021 yhä aktiivisesti kielten opiskelijoiden
edunvalvontaa sekä japanin kielen opetukseen liittyvien asioiden tiedottamisesta
yhdistyksemme somekanavien ja sähköpostilistojemme kautta. Pääasiallisena
tavoitteena on edesauttaa jatkokurssien järjestämistä, sillä nykyiset kurssit tarjoavat opetusta vain 12 opintopisteen verran. Tähän mennessä kurssit ovat
saaneet hyvää palautetta ja olleet suosittuja, joten olemme optimistisia jatkon
suhteen.

Uudet ja nykyiset aktiivit

Nippolin hallitus koki vuodeksi 2020 vain vähän muutoksia pelkän puheenjohtajan vaihtuessa. Aktiivinen mainostaminen kielikursseilla ja opintopiirin ansiosta
Nippolin ensimmäisessä vuosikokouksessa oli suurin osallistujamäärä miesmuistiin. Uusia aktiiveja ja apukäsiä saatin runsaasti mukaan järjestämään vuoden
ensimmäistä saunailtaa. Koronatilanteesta johtuen saunailta jouduttiin kuitenkin
perumaan, ja juuri saatu momentti koki melkoisen takapakin. Kuitenkin Nippolin Telegram -ryhmän ja opintopiirin aktiivisuus on ollut sen verran hyvää,
että uskomme meiningin taas elpyvän samaan tahtiin kuin maailmantilanteenkin.
Vuoden 2021 hallituksen ja toimihenkilöiden yhteismäärä on ennätyksellinen,
joka on varmastikin pitkälti elpyneen japanin kielen opetuksen ja opintopiirin
ansiota. Pandemiatilanteesta huolimatta ja suuren osan tapahtumien perumisesta
huolimatta, Nippolin jatko näyttää olevan aktiivinen ja hyvissä käsissä.


Timi Seppälä
Nippolin Puheenjohtaja 2020

Nippolin hallitus ja toimihenkilöluettelo vuonna 2020

Hallitus
Puheenjohtaja: Timi Seppälä
Varapuheenjohtaja: Ville Tele
Rahastonhoitaja: Kalle Lounela
Sihteeri: Elias Arte
Toiminnantarkastajat
Renny Ruha
Simo Homanen
Nippolin sähköpostilistat ja niiden käyttötarkoitus
Koko jäsenistön postituslista: nippoli@list.ayy.fi
Hallituksen postituslista: nippolihallitus@list.ayy.fi

Nippolin aktiiviset sosiaalisen median tilit

Suljettu Facebook-rymä:
https://www.facebook.com/groups/nippoli

Julkinen Facebook-sivu:
https://www.facebook.com/nippoli/

Liittymällä jäseneksi pääset sähköpostilistallemme ja saat linkin Telegramiin sekä jäsenen oikeudet yhdistyksemme kokouksiin:
https://nippoli.fi/join-us/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s